Stranddata 2021

Stranddata 2021

Detta är en testsida som är under utveckling 2021. Den visar i realtid löpande data över flöden av fotgängare och cyklar som rör sig kring Barnens badstrand och norra entrén till Strandpromenaden i Varberg.

Badstrand - visar historiken över nettoflödet in (och ut) till stranden. Plus på y-axeln motsvarar att nettoflödet vid en given tidpunkt ökar in till stranden medan ett negativt värde visar att människor rör sig från stranden vid en given tidpunkt. 

Strandpromenad - visar totalflödet kring strandpromenaden. Detta inkluderar både in- och utflödena. Ett exempel på detta är att om det går 10 fotgängare in och 10 ut så visar grafen 20 fotgängare vid den tidpunkten. 

Parken - samma som strandpromenad fast baserat på informationen från sensorn mot parken.

Graferna visar flödet/hur många som är på väg mot/bort från platsen vid en given tidpunkt och aggregerar inte antal personer på den specifika platsen.