2023-03-16

Driftinformation för Stråvalla, Väröbacka, Bua

Vi planerar ett net@seaside/stadsnätavbrott i Stråvalla, Väröbacka, Bua. Avbrottet startar 24 mars 2023 00:00 och beräknas vara klart 24 mars 2023 02:00. Ungefär 500 kunder berörs av avbrottet.

Typ av avbrott: Planerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Stråvalla, Väröbacka, Bua
Antal berörda kunder: 500
Starttid: 24 mars 2023 00:00
Sluttid: 24 mars 2023 02:00
Status: Arbete pågår
Övrigt: Omkoppling av utrustning. total nertid för kunder är ca 10min under aviserad tid för arbetet. tjänster som påverkas är net@seaside samt kapacitetstjänster i berörda områden.