Driftinformation 5180
2022-05-10

Driftinformation för Trönningenäs

Vi planerar ett net@seaside/stadsnätavbrott i Trönningenäs. Avbrottet startar 17 maj 2022 08:00 och beräknas vara klart 17 maj 2022 12:00. Ungefär 350 kunder berörs av avbrottet.

Typ av avbrott: Planerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Trönningenäs
Antal berörda kunder: 350
Starttid: 17 maj 2022 08:00
Sluttid: 17 maj 2022 12:00
Status: Arbete pågår
Övrigt: Uppgradering av utrustning. arbetet under avbrottstiden kan påverka kunder ca 5min. Kunder kan komma att behöva starta om sin utrustning.