Morkullan 27-tack

Tack för din anmälan

Välkommen till oss måndag den 11 mars kl. 16.30!

Vi för en dialog om det preliminära planbeskedet för Morkullan 27 samt våra tankar om en framtida nyetablering.

Varmt välkommen!