Gasnät

Gasnät


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till gasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Priser 2021

Abonnerad effekt *

Kategori

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift öre/MWh

1200 kW -

1

55 320 kr

158,00

4,85

500-1199 kW

2,1

36 515 kr

199,00

4,85

150-499 kW

2,2

22 128 kr

236,00

4,85

60-149 kW

3,1

10 167 kr

295,00

4,85

20-59 kW

3,2

6 322 kr

360,00

4,85

10-19 kW

3,3

9 957 kr

-

4,85

5-9 kW

3,4

7 533 kr

-

4,85

0-4 kW

3,5

3 740 kr

-

4,85

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2,2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad. Den årliga energiförbrukningen graddagskorrigeras.

 

Priser 2022

Abonnerad effekt *

Kategori

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift kr/MWh

1200 kW -

1

56 425 kr

161,00

49,50

500-1199 kW

2,1

37 245 kr

203,00

49,50

150-499 kW

2,2

22 571 kr

241,00

49,50

60-149 kW

3,1

10 370 kr

301,00

49,50

20-59 kW

3,2

6 448 kr

367,00

49,50

10-19 kW

3,3

10 078 kr

-

49,50

5-9 kW

3,4

7 625 kr

-

49,50

0-4 kW

3,5

3 785 kr

-

49,50

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2,2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad. Den årliga energiförbrukningen graddagskorrigeras.

 

 

Hur stort är gasnätet i Varberg?
Länk till karta med området för vårt gasnät (bild som öppnas i nytt fönster)