Gasnät

Gasnät


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till naturgasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Priser

Abonnerad effekt *

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift öre/kWh

1200 kW -

53 8130 kr

154,00

4,7

500-1199 kW

35 520 kr

194,00

4,7

150-499 kW

21 525 kr

230,00

4,7

60-149 kW

9 890 kr

287,00

4,7

20-59 kW

6 150 kr

350,00

4,7

10-19 kW

9 686 kr

-

4,7

5-9 kW

7 328 kr

-

4,7

0-4 kW

3 638 kr

-

4,7

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2,2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad. Den årliga energiförbrukningen graddagskorrigeras.

 

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Gas
Anmälan för gas skickas till joachim.ornberg@varbergenergi.se

 

Klicka här för att se var gasnätet finns i Varberg.