Vad är fjärrvärme?

Vad är fjärrvärme

Valet av uppvärmning påverkar klimatet mer än vad man kanske kan tro.

Det är därför vi bör välja fjärrvärme. Inte bara för att den är enkel, driftsäker och prisvärd. Den bygger dessutom på förnybar energi och resurser som annars skulle gå förlorade.

Så vad väntar vi på? Ju fler vi är som väljer en klimatsmart uppvärmningsform, desto bättre är det för vår jord. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Hos Energiföretagen kan du läsa mer om fjärrvärme. Länk till Energiföretagens hemsida (öppnas i nytt fönster)

 

Restvärme från Södra Cell Värö

Vi värmer upp lägenheter, villor, företag, skolor och kommunala fastigheter med fjärrvärme. Detta är ett prisvärt uppvärmningsalternativ som varken luktar eller bullrar och som ger dig en behaglig och bekymmersfri värme.

Med restvärme från Södra Cell Värö, där resurser annars skulle gått förlorade, värmer vi upp det vatten som genom rör i marken transporterar värme in till din fastighet. Tanken är - en stor värmekälla istället för flera små. Att ta vara på restvärme är inte bara bra för dig som fjärrvärmekund utan även för vår miljö.

 

Så här funkar det

Vi samarbetar med Södra Cell där vi använder deras restvärme för att värma upp det vatten som i sin tur värmer upp din bostad. Restvärme är resurser som tidigare släppts ut i havet. Förutom spillvärme används även flis och bioolja samt biogas. 

Fjärrvärmevattnet värms upp till ungefär 90 grader via en värmeväxlare som finns på Södra Cell Värö. Det uppvärmda vattnet transporteras sedan i isolerade rör in till Varberg via en 20 km lång överföringsledning, vattnet tappar ca 2 grader under sin resa från Värö in till Varberg.

Fjärrvärmevattnet leds sedan vidare till värmecentralen i ditt hus. Centralen består av två olika växlare. En växlare för producera tappvarmvatten och en växlare för att värma upp vattnet i dina element. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet som lämnar ditt hus har nu en temperatur på ca 40 grader. Det pumpas tillbaka till Södra Cell där det värms upp på nytt. Så fungerar det - enkelt, smart och energisparande.

I stort sett hälften av alla svenska hushåll får idag sin värme och sitt varmvatten från fjärrvärme. Med ökad miljömedvetenhet och med stigande olje- och elpriser önskar fler och fler få möjlighet att ansluta sig till ett fjärrvärmenät, vilket innebär en kontinuerlig utbyggnad av fjärrvärmen i Sverige. 

Anslutningskostnad

Anslutningskostnad är den avgift som betalas till Varberg Energi för att fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet via en fjärrvärmeservis.

Fjärrvärmeservisens storlek det vill säga diametern på rören varierar beroende på kundens effektbehov. En villa ansluts med en mindre servis än t ex en större hyresfastighet. Anslutningskostnadens storlek beror på servisens storlek.

 
 

Pris exkl moms

Pris inkl moms

Anslutningsavgift

fr. 55 000 kr

fr. 68 750 kr


Anslutning flerbostadshus och kommersiella fastigheter enligt offert.

Vid anslutning av befintlig fastighet ingår förläggning inom tomt i anslutningsavgiften om ej annat anges. Efter förläggning grovåterställer Varberg Energi. Eventuell toppbeläggning (t ex asfaltering och sådd av gräs) ombesörjes av fastighetsägaren. Vid anslutning av befintliga fastigheter kan andra anslutningskostnader förekomma. Vid nyproduktion står fastighetsägaren för schakt samt återfyllnad inom tomt.

Driftkostnad Centrala nätet

Energipris

 • Energipriset består av ett sommar- och ett vinterpris, där vi under maj till september har ett lägre energipris än på vinterhalvåret.  
 • Energipriset står för ca 60% av ert totala fjärrvärmepris. 
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra bränsle- och produktionskostnader för att producera värme. 
 • Medelpris för vårt energipris, med en viktning på 20% sommarpris och 80% vinterpris är:  39,10 öre/kWh 
   

Energipris 

exkl. moms 
öre/kWh

inkl. moms
öre/kWh

Vinterpris Oktober-April  

42,50 

53,13 

Sommarpris Maj-September  

25,50 

31,88 

 


Nätpris

 • Nätpriset består av ett fast och effektbaserad del. 
 • Nätpriset baseras på januari och februaris månads graddagskorrigerad energianvändning, dividerad med antal timmar för januari och februari som är 1416 timmar. 
 • Avgiften justeras årligen i mars månad. Nätavgiften står för cirka 25% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra kostnader för fjärrvärmenätet. 

Nätpris: Fast del +(Effektbaserad fast del × (Jan-feb förbrukning/1416) 

 

Fast Nätavgift 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

0–50 

   900 

1 125 

50–100 

2 400 

3 000 

100–200 

6 400 

8 000 

200–400 

14 400 

18 000 

över 400 

26 400 

33 000 

 

Effektbaserad Nätavgift kr 

 

Nätutnyttjande kW 

exkl. moms 
kronor

inkl. moms 
kronor

Effekt  

0–50 

870  

1 088 

× effekt 

50–100 

840  

1 050 

× effekt 

100–200 

800  

1 000 

× effekt 

200–400 

760  

   950 

× effekt 

över 400 

730  

   913 

× effekt 

 


Effektpris

 • Effektpriset är månadens högsta dygnsmedeluttag och ligger till grund för priset av effektavgiften. 
 • Effektpriset räknas fram genom att ta varje månads högsta energianvändning under ett dygn och dividera detta värde med 24 timmar. Då får man fram månadens högsta dygnsmedeluttag. 
 • Effektpriset justeras varje månad. Effektavgiften står för ca 15% av ert totala fjärrvärmepris.  
 • Den här delen av fjärrvärmepriset motsvarar våra produktionskostnader för fjärrvärmen. 
   
Effektpris exkl. moms 
kronor
inkl. moms
kronor
Januari-December 58,00 72,50

 

Driftkostnad Närvärme Bua, Veddige, Tvååker

Varberg Energis prismodell för flerbostadshus och lokaler i fjärrvärmenäten i Bua, Tvååkeroch Veddige 

Energipris

 

exkl. moms 
öre/kWh 

inkl. moms
öre/kWh 

Januari - December 

70,00 

87,50 

 


Nätpris

För att beräkna fram nätavgiften behöver man beräkna fram den nätutnyttjande effekten. Det fås genom att årlig energianvändningen [kWh] divideras med kategorital som beror på fastighetstyp. Detta ger den abonnerade effekten 

 

Flerbostadshus
h (timmar)

Lokaler/industri 
h (timmar) 

 

Kategorital 

2 200 

1 900 

 

 

 

Nätutnyttjande effekt
kW 

 

Fast avgift
kronor 

 

+ 

 

Effektbaserad
avgift, kronor

0–100 

1 289 

+ 

142 × AE* 

101200 

2577 

+ 

129 × AE* 

201–300 

5 154 

+ 

1156× AE* 

301–400 

9020 

+ 

103 × AE* 

över 400 

14 174 

+ 

  90 × AE* 

 

*AE = Abonnerad Effekt

Installationskostnad

Villkor för fjärrvärmeleverans

Fjärrvärmeleveranser regleras i "Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme". Dessa avtalsvillkor finns i två versioner, en för konsumenter och en för näringsidkare. Utöver de allmänna avtalsvillkoren regleras fjärrvärmeleveransen av ingånget leveransavtal.


Installationskostnaden är kostnaden för att anpassa fastigheten för fjärrvärme. Man installerar en fjärrvärmecentral och ansluter den i ena änden till inkommande fjärrvärmeservis och i den andra ansluts fastighetens uppvärmnings- och varmvattensystem.

Mindre ombyggnader på värmesidan kan i vissa fall bli aktuellt, detta för att kunden skall kunna nyttja fjärrvärmen optimalt. För installationer i villor och mindre fastigheter, upp till 20 lägenheter, kan fasta priser lämnas medan i de större fastigheter görs en projektering innan pris lämnas.

Prisexempel

Småhus (vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Fast avgift

Rörlig del

15 000 kWh

13 160 kr

1 940 kr

11 220 kr

20 000 kWh

16 900 kr

1 940 kr

14 960 kr

30 000 kWh

24 380 kr

1 940 kr

22 440 kr

40 000 kWh

31 860 kr

1 940 kr

29 920 kr

Flerbostadshus och lokaler (vid fördelning 83 % vinter, 17 % sommar)

 Övriga fastigheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Fast avgift

Rörlig del

15 000 kWh

13 905 kr

2 685 kr

11 220 kr

20 000 kWh

17 979 kr

3 019 kr

14 960 kr

30 000 kWh

26 294 kr

3 854 kr

22 440 kr

40 000 kWh

34 441 kr

4 521 kr

29 920 kr

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Fjärrvärme
Länk till För- och färdiganmälan (pdf som öppnas i nytt fönster)
Anmälan för fjärrvärmeanslutning skickas till epost fjarrvarme@varbergenergi.se