Se om din fastighet

Optimera dina energikostnader och förenkla skötseln av dina fastigheter.

Vi kan erbjuda dig som företagskund att teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning.

Vi besöker dig då en gång om året och utför service på din anläggning och ser till så att allt fungerar korrekt. Genom en professionell tillsyn av dina fjärrvärmeanläggningar får du ökad driftsäkerhet.

Detta ingår i ett serviceavtal

  • Kontroll och åtgärd av eventuellt läckage och byte av packningar vid behov.
  • Kontroll av förtryck i expansionskärl.
  • Kontroll av säkerhetsventiler.
  • Kontroll av tryck i värmesystem, påfyllning vid behov.
  • Kontroll av cirkulationspumpar.
  • Kontroll och justering av reglerutrustning.
  • Kontroll av temperatur.
  • Rengöring av filter vid behov.
  • Funktionskontroll av avstängningsventiler.
  • Serviceprotokoll

Efter kontrollen får du ett protokoll med upplysning om fjärrvärmecentralens funktion och förslag på eventuella åtgärder.

Under kontorstid kan vi även erbjuda felavhjälpning på fjärrvärmeanläggningar och vi har reservdelslager till de mest förekommande fjärrvärmeväxlarna. Vår personal är utbildade och erfarna inom området och vi lämnar fasta priser på arbete och material.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!

Ja tack, kontakta mig gärna angående Serviceavtal för företag.