Prismodell fjärrvärme

Prismodell fjärrvärme

Tillsammans håller vi nere kostnaderna.

1 januari 2018 införde vi en ny prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen gäller enbart för fastighetsägare (ej privatpersoner) i vårt centrala fjärrvärmenät i Varberg, den gäller inte våra närvärmenät i Bua, Veddige och Tvååker.

Prismodell jämnar ut fjärrvärmeuttagen

Genom vår prismodell hoppas vi att våra kunder kan bidra till ett jämnt uttag av fjärrvärmen. Då undviker vi på Varberg Energi dyra produktionskostnader - som blir följden när många vill ta ut mycket värme samtidigt - och kan hålla nere våra investeringskostnader i fjärrvärmenätet. Detta leder i sin tur  till att vi kan fortsätta hålla våra låga fjärrvärmepriser.
Prismodellen består av tre delar - energipris, nätpris och effektpris. Nedan ser du hur de olika priserna räknas ut. Hör gärna av dig om du har frågor.
 


Cirkeldiagram som visar hur stor del av varje pris som utgör helheten av ditt elpris

 Energipris - (öre/kWh) olika nivåer sommar och vinter
           
Jan Feb Mars Apr Maj Juni
42,5 42,5 42,5 42,5 25,5 25,5

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
25,5 25,5 25,5 42,5 42,5 42,5

 

 Nätpris
   
Utnyttjad effekt Nätpris (SEK,år)
0-50 kW 900 + 870 x effekt
50-100 kW 2 400 + 840 x effekt
100-200 kW 6 400 + 800 x effekt
200-400 kW 14 400 + 760 x effekt
>400 kW 26 400 + 730 x effekt

 

Nätpriset räknas fram genom att man tar januari och februari månaders normalårskorrigerade energianvändning. Detta värde divideras sedan med antal timmar under januari och februari aktuellt år för att få fram byggnadens effektbehov. 

Nätpriset justeras årligen i mars.

* Exempel - Nätpris
Om din fastighets effekt är 51 kW blir ditt nätpris: (2 400 + (840x51) ) / 51 = 887 kr/kW.

Diagram som visar förhållandet mellan Nätpris i kronor per kW och utnyttjad effekt i kW

 

 Effektpris
   
Jan-Dec  (SEK/kW, månad) 58 *

Effektpris räknas fram genom att ta varje månads högsta energianvändning under ett dygn och dividera detta värde med 24 timmar. Effektpriset justeras varje månad.


* Exempel - Effektpris
Om din fastighets högsta dygnseffekt under en månad är 50 kW blir ditt effektpris: 50 x 58 = 2 900 kr.