Övriga projekt i Varberg

Övriga projekt i Varberg

Har du sett vår personal ute på stan och undrar vad som är på gång? Det här jobbar vi med just nu.

Gemensamma projekt

Projektnamn 

Arbete 

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare 

Spannarp med omnejd

Vi bygger IT och el

Pågår

 

v 17
2017

 

Kv 2
2020

 

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmorlyckan, etapp 2 Vi bygger fjärrvärme, el och IT Pågår   Kv 4 2019   Kv 4 2020   Utföraransvarig:
Anders Vastersson
                 
Norra Långås-Tvååker Vi bygger el och IT Pågår   Kv 1 2018   Kv 2 2020   Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren
                 
Arboretum, etapp 2 Vi bygger fjärrvärme, el, IT och belysning Pågår   Kv 1
2019
  Kv 4
2021
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
                 
Stormgatan-Peder Skrivares Väg Vi bygger el och belysning Pågår   Kv 3
2019
  Kv 2
2020
  Utföraransvarig:
Ulf Bengtsson
Belysning: 
Jan-Inge Svensson
                 
Stormgatan-Marcus Meyers Väg Vi bygger el, fjärrvärme, belysning och IT Projektering   Kv 1
2020
  Kv 3
2020
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
                 
Simhallen Vi bygger fjärrvärme, el och IT Pågår   Kv 4
2019
  Kv 3
2020
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
                 
Holmagärde industriområde Vi bygger fjärrvärme, el, belysning och IT Pågår   Kv 4
2019
  Kv 4
2021
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
                 
Kvarnagården Öst industriområde Vi bygger el, belysning och IT Projektering   Kv 4
2019
  Kv 3
2021
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
                 
Västerport, etapp 1 Vi bygger fjärrvärme, el, belysning  och IT Pågår   Kv 4
2018
  Kv 1
2021
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
                 
Österleden-Sjukhuset Vi bygger el och fiber Pågår   Kv 4
2019
  Kv 3
2020
  Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
                 
Köpstadsvägen-Västra Sörse Vi bygger el, fjärrvärme och gatubelysing Pågår   Kv 1
2020
  Kv 2
2020
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
                 
Granvägen Vi bygger el, fjärrvärme, IT och gatubelysning Projektering   Kv 2
2020
  Kv 2 2021   Utföraransvarig: 
Jan-Inge Svensson
                 
Ribstonvägen, Klaräpplet etapp 2 Vi bygger fjärrvärme el och IT Pågår   Kv 2
2019
  Kv 3
2020
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
                 
Applagården förskola, Bua Vi bygger fjärrvärme och IT Pågår   Kv 1
2020
  Kv 1
2021
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
                 
Granvägen Byte av transformator-
station
Pågår   Kv 1
2020
  Kv 2
2020
   
                 
Baggens Gränd Byte av transformator-
station
Pågår   Kv 1
2020
  Kv 2
2020
   
                 
Kv. Späckhuggaren Tillfällig
transformator-
station
Pågår   Kv 1
2020
  Kv 2
2020
   
                 
Briggens P-hus Ny nätstation Pågår   Kv 1
2020
  Kv 3
2020
   
                 
Södra tunnelpåslaget, Träslöv Ny
transformator-
station

Pågår   Kv 1 
2020
  Kv 4
2020
   
                 
Östra Långgatan Tillfällig nätstation Pågår   Kv 2
2020
  Kv 3
2020
   
                 
Varberg Sparbank Byte av transformator-
station
Pågår   Kv 2
2020
  Kv 3
2020
   
                 
Blästergatan Ny transformator-
station
Pågår   Kv 2
2020
  Kv 3
2020
   
                 
Sparrhornsgatan Ny transformator-
station
Pågår   Kv 2
2020
  Kv 3
2020
   
                 
Stålgatan Ny transformator-
station
Pågår   Kv 2
2020
  Kv 3
2020
   
                 
Fjärrvärme och Gasprojekt

 

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Kallbadhuset

Anslutning fjärrvärme

Projektering

 

Kv 1
2020

 

Kv 2 2020

 

Utförandeansvarig:
Anders Vastersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svärdfiskgatan

Anslutning fjärrvärme

Projektering

 

Kv 1
2020

 

Kv 2
2020

 

Utförandeansvarig:
Anders Vastersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smältugnsgatan

Anslutning fjärrvärme

Pågår

 

Kv 1
2020

 

Kv 1
2020

 

Utförandeansvarig:
Anton Olsson

IT-projekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Hunnestad By

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 1
2020

Kv 4
2020

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

 

 

 

 

 

 

 

Östra Derome

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 4
2019

Kv 4
2020

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

 

 

 

 

 

 

 

Väröbacka och
Åskloster med
omnejd - Nasarnet, etapper

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2017

Kv 2
2020

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

 

 

 

 

 

 

 

Norra Långås VA-förening

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2018

Kv 1
2020

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

Tvååker-Brogård

Anläggning stadsnät

Projektering Kv 1
2019
Kv 2
2020
  Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 

 

 

         

Torstorp-Östra Golfbanan med omnejd

Anläggning stadsnät

Pågår Kv 3
2019
Kv 3
2020
  Utföraransvarig:
Per Johansson
Försäljning:
Sune Lindgren

 

 

         

Fines Väg-Trinas Väg, Galtabäck

Anläggning stadsnät

Projektering Kv 1 
2020
Kv 3
2020
  Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren
Elnätsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Rådhuset, Bäckgatan 15

Ny elkabel Pågår Kv 4
2019
Kv 2
2020
  Utförandeansvarig:
Per-Ola Karlsson

 

           

P-ledningssystem Varbergs Kommun

Matning nya elkablar Pågår Kv 2
2019
Kv 2
2020
  Utförandeansvarig:
Ulf Bengtsson

 

           

Granitvägen E86-Bandholtzgatan E18

Ny kabel elcentral ProjekteringkV 3
2019
kV 2
2020
    Utförandeansvarig:
Ulf Bengtsson
Belysningsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Varberg

Byte av vägbelysningsarmatur till mer energieffektiv belysning. Återstår Veddige, Derome, Trönninge, Tofta, Gunnestorp. Pågår   v 16
2017
  v 27
2020
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

 

               

Busshållplatser, Varberg

Belysning Pågår
löpande
          Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

 

               

Ny motionsslinga, Brunnsberg

Belysning Pågår   Kv 4 2019   Kv 1 2020   Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson
Energiproduktionsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Projekt på uppdrag för Trafikverket

Mestadels på grund av förberedelserna inför den nya stadsdelen Västerport i Varberg, gör vi under de närmaste åren en hel del arbeten på uppdrag av Trafikverket.

 

Projektnamn 

Arbete 

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare 

Väganslutningar till Getteröbron

Ledningsflytt

Pågår

 

Kv 3 2018

 

Kv 2 2020

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österleden Ledningsflytt fjärrvärme, el, IT och gatubelysning

Projektering

 

Kv 4
2019

 

Kv 4
2020

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birger Svenssons väg, Baggens gränd-Lokstallarna

Vi bygger el, gas och IT  Pågår  

Kv 4
2018

  Kv 1
2020 
  Utföraransvarig:
Daniel Svensson

 

     

 

       

Godsbangård

Ledningsflytt Pågår  

Kv 3
2019

  Kv 2
2020
  Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Österleden

Ledningsflytt Pågår  

Kv 3
2019

  Kv 4
2020
  Utföraransvarig:
Daniel Svensson
Laddstationer

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare