Pågående projekt

Har du sett vår personal ute på stan och undrar vad som är på gång? Det här jobbar vi med just nu.

Gemensamma projekt

Projektnamn 

Arbete 

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare 

Ö Hamnvägen-
Engelbrektsg, Varberg

Vi bygger IT,
fjärrvärme och el

Pågår

 

v 20
2016

 

Kv 1
2019 

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Otto Torells gata - Västra Vallagatan

Vi bygger IT, el
och fjärrvärme.
Samordning med VIVAB

Pågår

 

Kv 1
2018

 

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Kv Falkenbäck, Varberg

Vi bygger om IT, el och gas

Projektering

 

Kv 1
2018

 

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Spannarp med omnejd

Vi bygger IT och el

Pågår

 

v 17
2017

 

Kv 4
2018

 

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren

Kv Stenen, Tvååker

Vi bygger IT, el och belysning  Pågår  

Kv 2
2018

  Kv 3
2018 
  Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Belysning: 
Jan-Inge Svensson
S Gamla Köpstad  Vi bygger IT och el   Pågår   v 19
2017
  Kv 2
2018 
  Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson
Marmorlyckan Vi bygger fjärrvärme, el och IT Pågår   Kv 4 2017   Kv 3 2018   Utföraransvarig:
Anders Vastersson
Delfinen 1/Svärdfisken Vi bygger fjärrvärme, el och IT Pågår   Kv 1 2018   Kv 3 2018   Utföraransvarig:
Anders Vastersson
Arrendevägen, Apelviken Vi bygger el och IT Pågår   Kv 1 2018   Kv 4 2018   Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren
Norrdalsgatan, etapp 2 Vi bygger fjärrvärme, el och IT Projektering   Kv 3
2018
  Kv 4
2018
  Utföraransvarig:
Anton Olsson
Lilla Drottninggatan-Göteborgsvägen Vi bygger fjärrvärme, el och IT Pågår   Kv 1
2018

  Kv 2
2018
  Utföraransvarig:
Anton Olsson
Göingegården, Kv. Kungsäpplet Vi bygger fjärrvärme, el och IT Proektering   v.24
2018
  v.27
2018
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
Alunskiffern, Breared Ledningsflytt el och fiber Pågår   Kv 2
2018
  Kv 3
2018
  Utförandeansvarig:
Per-Ola Karlsson
Fjärrvärme och Gasprojekt

 

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Kv. Småland, Varbergs Bostad

Konvertering

Pågår

 

Kv 2
2018

 

Kv 3
2018

 

Utförandeansvarig:
Anders Vastersson

Belid, Tångaberg

Anslutning

Projektering

 

v.21
2018

 

v.31
2018

 

Utförandeansvarig: 
Anders Vastersson

Skolvägen 10-12, Tvååker

Serviser

Pågår

 

Kv 2
2018

 

Kv 2
2018

 

Utförandeansvarig:
Anton Olsson

Peder Skrivares Skola, hus 11

Anslutning

Projektering

 

v.24
2018

 

v.31
2018

 

Utförandeansvarig: 
Anders Vastersson

Montessoriskolan; Kv. Renen

Anslutning

Projektering

 

Kv 3
2018

 

Kv 4
2018

 

Utförandeansvarig:
Anton Olsson

Gulsippestigen 11, Varberg

Anslutning

Projektering

 

v.20
2018

 

v.25
2018

 

Utförandeansvarig: 
Anders Vastersson

IT-projekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Bua, Nybyggnads-
områden

Anläggning av stadsnät

Pågår

Pågår

Löpande

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Veddige, etapp 8

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 4
2017

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Ö Derome

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 2
2018

Kv 1
2019

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Vabränna

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 3
2017

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Per-Ola Karlsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Väröbacka och
Åskloster med
omnejd - Nasarnet, etapper

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2017

Kv 3
2019

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Karl Gustav

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 3
2017

Kv 3
2018

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Apelvikshöjd
(Stenvägen och Höjdvägen)

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 4 2017

Kv 2 2018

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Apelviken, etapper

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2018

Kv 4
2018

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Norra Långås VA-förening

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2018

Kv 4
2018

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 

Tvååker, Långås

Anläggning av stadsnät

Pågår Kv 2
2018
Kv 3
2018
  Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Elnätsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

 Getterön

Förstärkningsarbeten högspänning  Pågår Kv 2
2018 
 Kv 3
2018
  Utförandeansvarig:
Sverre Nystuen

Rådhuset, Bäckgatan 15

Ny elkabel Pågår Kv 2
2018
Kv 2
2018
  Utförandeansvarig:
Per-Ola Karlsson
Belysningsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Varberg

Byte av vägbelysningsarmatur till mer energieffektiv belysning Pågår   v 16
2017
  v 40
2021
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Brunnsparken, Varberg

Belysning Pågår  

Kv 3
2017

  Kv 2
2018
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Apelvikshöjd, lekplats

Belysning Pågår  

Kv 1
2018

  Kv 2
2018
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Busshållplatser, Varberg

Belysning Pågår
löpande
          Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Brunnsberg, gång- och cykelväg

Belysning Projektering   Kv 2
2018
  Kv 3
2018
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Tvååker, infart Övrevi

Belysning Projektering   Kv 1
2018
  Kv 2
2018
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Bua-Limabacka, gång- och cykelvägar

Belysning Pågår   Kv 1
2018
  Kv 2
2018
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Håsten-gång- och cykekelvägen mellan Äckregårdsvägen-Österleden

Belysning Pågår   Kv 1
2018
  Kv 2
2018
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson
Energiproduktionsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Derome husfabrik, Väröbacka

Installation av ny biobränslepanna  Pågår  Kv 3
2017 
Kv 2
2018
 

Utföraransvarig:
Karin Hansson

Flisan, Varberg

Installation av ny biogaspanna Pågår Kv 1
2017
Kv 2
2018
  Utföraransvarig:
Joachim Örnberg 
Projekt på uppdrag för Trafikverket

Mestadels på grund av förberedelserna inför den nya stadsdelen Västerport i Varberg, gör vi under de närmaste åren en hel del arbeten på uppdrag av Trafikverket.

 

Projektnamn 

Arbete 

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare 

Getteröbron

Vi bygger IT, el och fjärrvärme

Projektering

 

Kv 3 2018

 

Kv 2 2019

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Värmeverket Flisan - Västkustvägen

Vi bygger el

Projektering

 

Kv 3
2018

 

Kv 1
2019

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Västkustvägen - XT 161

Vi bygger el

Projektering

 

Kv 4
2018

 

Kv 1
2019

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

V.Vallgatan, Magasinsgatan - Eskilsgatan

Vi bygger el, gas och IT

Pågår

 

Kv 1
2018

 

Kv 3
2018

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Birger Svenssons väg, Baggens gränd - Lokstallarna

Vi bygger el, gas och IT  Projektering  

Kv 4
2018

  Kv 4
2018 
  Utföraransvarig:
Daniel Svensson
V.Vallgatan, Otto Torells gata - Engelbrektsg. Vi bygger el, IT och fjärrvärme Projektering   Kv 1 2019   Kv 2
2019 
  Utföraransvarig:
Daniel Svensson
Östra Hamnvägen, etapp 4 - Otto Torells gata - V.Vallg. - Kungsg. Vi bygger el, IT och fjärrvärme Pågår   Kv 1 2018   Kv 2 2018   Utföraransvarig:
Daniel Svensson
Kungsgatan, Norrgatan - Eskilsgatan Vi bygger el Projektering   Kv 1 2018   Kv 2 2018   Utföraransvarig:
Daniel Svensson
Kungsg - Magasinsg. - Lilla Drottingg. Vi bygger el Projektering   Kv 2 2018   Kv 2 2018   Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Lilla Drottningg. - Göteborgsvägen Vi bygger el Pågår   Kv 1 2018   Kv 2 2018   Utföraransvarig:
Daniel Svensson
Göteborgsvägen, Oskardalsg. - Tingsgatan Vi bygger el Projektering   Kv 2 2018   Kv 3 2018   Utföraransvarig:
Daniel Svensson
Tingsgatan - Brunnsbergsvägen Vi bygger el Pågår   Kv 1 2018   Kv 2 2018   Utföraransvarig:
Daniel Svensson
Laddstationer

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare