Laddstation för elbilar

Elbilarna blir allt fler och efterfrågan ökar för att kunna ladda elbilen på jobbet, hemma och på andra ställen.

Det blir allt fler elbilar på vägarna och dessa kräver laddning på strategiska ställen. Det kan vara vid ditt företag, din bostadsrättsförening, ditt hem eller på andra platser där elbilar parkerar. Nu finns det även möjlighet att ta betalt för den laddning som utförs så att en laddstation även kan generera intäkter. 

Skaffa egen laddstation för elbilar

Det blir allt fler elbilar på vägarna och dessa kräver laddning på strategiska ställen. Det kan vara vid ditt hem, din bostadsrättsförening, företag eller på andra platser där elbilar parkerar. 

 

Smart elbilsladdning

Varberg Energi har valt att samarbeta med ChargeNode när det gäller elbilsladdning. Tillsammans erbjuder vi storskalig elbilsladdning som är effektsnål och skonsam, både för ditt elabonnemang och belastning på elnätet.

ChargeNodes innovativa laddteknik innebär att många elbilar delar på en centraliserad laddenhet. Lösningen skapar tidlösa och minimalistiska laddplatser utan laddboxar där endast ladduttag placeras vid varje p-plats. Systemet kan skalas till hundratals laddplatser. Med smart mjukvara fördelas laddning ut så att alla bilar får den laddning som de behöver.

logotype chargenode

 

Ta betalt för laddning

Det finns också möjlighet att ta betalt för den laddning som utförs så att en laddstation kan generera intäkter.  Inom betallösningar samarbetar vi med InCharge som har ett av norra Europas ledande laddnät med många tusen laddplatser. Tillsammans erbjuder vi flera flexibla lösningar när det gäller betalning och kundsupport.

Logotype InCharge

Hör av dig till oss om du vill veta mer och få en offert. Varberg Energi finns med dig hela vägen – alltifrån planering, till installation och drift.

 

Så här går det till

Ta betalt - olika alternativ

Ni bestämmer hur ni vill ta betalt av laddbilsägarna, det finns lite olika alternativ:

 • Ni tar alla kostnader och ser det som en investering, ni får sedan alla intäkter. Intäkterna kan vara från laddningen eller en fast månadskostnad.
 • Ni betalar för installationen och elbilsägaren betalar för laddboxen och när laddning sker. Ni får intäkter från laddningen eller en fast månadskostnad.
 • Respektive elbilsägare tar varsin andel av investeringen och betalar sedan för laddningen.
 • Möjlighet till publika laddplatser för besökande med flexibel betalning och därmed möjlighet att till mer intäkter. 
Avtalsförslag

Varberg Energi undersöker förutsättningarna och tar fram ett avtalsförslag:

 • Vi tittar på hur många laddplatser som behövs och vilket effektbehov som krävs, lämplig placering, om det behövs det utföras några entreprenadarbeten
 • Lämplig betallösning
 • Vi köper in och installerar laddstolparna eller laddboxarna samt ansluter till betallösning.
 • Vi tar fram och sätter upp de skyltar som behövs för laddstationen
Betalningsalternativ företaget

Betalningsalternativ för föreningen/företaget:

 • Hyr av Varberg Energi för en fast månadsavgift och få alla intäkter från laddning. Planering, installation, serviceavtal, betallösning etc ingår. Månadsavgiften går att föra över på laddbilsägaren.
 • Köp installationen och laddboxarna av Varberg Energi och betala en fast månadsavgift för serviceavtal och betallösning.
 • Köp installationen och laddboxarna av Varberg Energi, men utan service och betallösning.

 

 

 


Allt detta ingår

 • Uppkopplad laddbox/laddstolpe och laddportal
 • Statistik på hur mycket som laddas
 • Betalningsmöjligheter med bricka/ kort och app
 • Återbetalning av laddning 
 • Kundservice dygnet runt, aktiv övervakning och fjärrstyrning av laddboxen
 • Samma app/tagg som på över 3000 andra laddstationer runt om i Varberg, Sverige och Europa

I tillhörande serviceavtal ingår:

 • Årlig besiktning av laddstationen på plats
 • Kontroll av kablar och anslutningsdon
 • Motionering av personskyddsbrytare
 • Testkörning av laddare
 • Tekniker och jourservice vid akuta fel som behövs åtgärdas på plats
 • Laddoptimering för att säkerställa att elnätet inte överbelastas och att elabonnemanget inte överskrids.

Elens ursprung

Om föreningen/företaget är elhandelskund hos Varberg Energimarknad innebär det att den el som används vid laddning av elbilar endast kommer från förnybara källor, vind, vatten och sol. Du kan enkelt ladda din elbil i våra offentliga laddstolpar.

Länk till en förteckning över offentliga laddstolpar i Varberg