Installatörer

Auktoriserad elinstallatör

Elsäkerhetslagen innebär att alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallationsföretaget måste ha ett egenkontrollprogram i verksamheten för att få bedriva elinstallationsarbete och ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register. Detta för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.

För dig som vill läsa mer besök Elsäkerhetsverkets hemsida

 

För- och färdiganmälan

  • Elinstallationsarbete som kräver ny eller ändrad servis eller större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning ska föranmälas skriftligt av elinstallationsföretaget till oss innan arbetet får påbörjas.
  • Elinstallationsarbete enligt första punkten samt arbete som avser mätarsäkring eller mätanordning ska skriftligen färdiganmälas av ett elinstallationsföretag till oss.

 

Vi använder oss www.foranmalan.nu för registrering av för/färdiganmälan. Därigenom säkerställer vi också att auktorisationen är på plats.