VIVA-el

VIVA-el

Du som är kund hos oss får alltid 100 % vind- och vattenkraftel utan extra kostnad. Om du vill kan du komplettera med sol från vår solcellspark Solsidan.

Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktigt för oss alla. Vi väljer klimatsmarta lösningar och säljer bara el som kommer från vind och vatten. Så när du väljer el från oss har vi redan tänkt på miljön åt dig. Att ha omtanke om miljön är ett sätt att leva.

Bara hållbar el - elens ursprung 2021

Vi säljer enbart el från vind, vatten och sol. Den är helt förnybar och därmed helt fri från koldioxidutsläpp. 2021 bestod vår el av 42,2 % vindkraft, 57,5 % vattenkraft och 0,3 % solkraft och var helt baserad på ursprungsgarantier. 

cirkeldiagram som visa vår elmix på 42,2 procent vindkraft, 57,5 procent vattenkraft och 0,3 procent solkraft

 

VIVA Bundet 

är till för dig som vill ha koll på dina utgifter. Ett tryggt avtal som gör att du vet vad din el kommer att kosta.

VIVA Trend

är ett bekvämt elpris för dig som vara med och följa elprisets utveckling på marknaden men inte själv vara aktiv.

VIVA Rörligt

är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned.

Länk till våra olika avtal

 

Om ditt elpris

När du får din elräkning för den el du använt och för ditt elnät - alltså din totala elkostnad, kan det vara bra att veta vad det är du betalar för. Vi har satt ihop en förklaring över vad det är som kostar:

Det kostar att transportera el hem till ditt hus i elnätet. Denna avgift varierar och det beror på vilket nätbolag du har och vilken typ av mätarsäkring och vilket abonnemang du har.

Skatter och avgifter - nästan hälften av det du betalar för din el är skatter och avgifter. Dessa avgifter är inget som vi kan påverka utan är något som staten bestämmer.

Den el du använder betalar du för.

Elcertifikat - en kostnad som ingår i elpriset som gör att det kan byggas fler källor som producerar el med hjälp av förnybara energikällor - sol, vind, vattenkraft och biobränsle.

Elskatteflytten 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader och inte elhandelskostnader.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget. 

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till 

Länk till Skatteverket (öppnas i nytt föster) 

 

 *Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

Om Nord Pool och Nasdaq OMX

Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen, Nasdaq OMX och Nordpool Spot - de centrala handelsplatserna för el i Norden. Här kan alla elproducenter från hela Norden sälja sin el. Elpriset är kopplat till elbörsen där dagspriset styrs av: tillgång och efterfrågan, rådande konkurrenssituation, tillgång på vind- och vattenkraft, utveckling av en europeisk elmarknad och politiska beslut om skatter och kärnkraft. Aktuellt marknadspris hittar du på den nordiska elbörsen Nasdaq QMX eller Nordpool Spot.

Länk till Nasdaq OMX (öppnas i nytt fönster)

Länk till Nordpool Spot (öppnas i nytt fönster)

Elområden

Svenska Kraftnät som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el har nu delat in Sverige i fyra elområden. Beslutet om elområden går hand i hand med EU:s strävan att skapa en gemensam elmarknad där kunden ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst inom EU.

Varberg Energis nätområde ligger i elområde 3. Priset på elen kommer att påverkas av hur tillgång och efterfrågan på el ser ut i de olika elområdena. Det innebär att priset på el kommer att variera mellan elområdena, och kommer som regel att bli högst i elområde 4.

Hos Energimarknadsbyrån kan du få mer information om Sveriges elområden, uppdelning och söka ditt elområde.

Länk till Energimarknadsbyrån (öppnas i nytt fönster) 

Om orden i elbranschen

Ibland är det inte lätt att förstå alla olika elord. Här får du hjälp på vägen genom en lathund där du på ett enkelt sätt kan ta reda på vad de olika elorden betyder. Svensk Energi och Konsumenternas Energimarknadsbyrån har tagit fram en elordlista som hjälper dig att förstå de olika elorden lite bättre. 

Länk till ordlista hos Energimarknadsbyrån (öppnas i nytt fönster)