Pilotprojekt uppföljning

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.
Har du någon liknande teknik sedan tidigare?
Vad tycker du om utbuder på sensorer som ingår i baspaketet?
0 3
0 7
0 7
0 7
0 7
0 7
0 7
Utifrån dina erfarenheter, hade du...
Har du kommit igång med att skapa egna rutiner?