Solcellspaket

Vi ger dig möjligheten att göra ett hållbart och långsiktigt val - klimatsmart och miljövänligt för dig och din familj.

Vem installerar solceller?

En vanlig fördom är att alla som installerar solceller på sina tak har ett stort tekniskt intresse och kunnande. Det kan vi slå hål på direkt. Vår vanligaste kund är en familj med helt varierande intresse och förkunskaper, men med en gemensam önskan att minska sina elkostnader och samtidigt göra något gott för miljön.

Du sparar in dina elkostnader redan det första året genom att producera din egen el. Överskottsel säljer du tillbaka till elnätet. Vi hjälper dig med ett nyckelfärdigt paket anpassat till din fastighet och dina behov. Dessutom höjer du värdet på din bostad.

Med Varberg Energi som partner får du:

• Kvalitetssäkrade solcellspaneler & växelriktare
• Installation och montage
• Garantier både på produkter och installation/montage
• Hjälp med bidragsansökningar samt ev. ROT-avdrag
• För- och färdiganmälan hos ditt elnätsföretag.
• Trygghet med över 80 år på marknaden
• Inga dolda avgifter

Genom att investera i egenproducerad solenergi får man, utöver ett aktivt val för miljön, en kalkyl för hur sina elkostnader kommer vara de närmsta åren.

Kalkylen visar i de flesta fall att man har en återbetalningstid på ca 10-15 år. Den beräknade livslängden på solpanelerna är ca 30 år, vilket betyder att du under de följande åren har gratis el.

Prisexempel

3 kW: 68 000 kr -  med bidrag på 20 %: 54 400 kr
6 kW: 110 000 kr - med bidrag på 20%: 88 000 kr
9 kW: 155 000 kr - med bidrag på 20%: 124 000 kr 


Alla priser ovan är inklusive moms. Det statliga bidraget är för närvarande 20 % för privatpersoner och 30 % för företag. En solcellsanläggning på 3 kW är ungefär 18 m och genererar ca 2 700 kWh per år. 

 

Bidrag & Stöd

Investeringsstöd

För att uppmuntra till att man ska investera i solceller kan man söka investeringsstöd för att få lite finansiell hjälp på vägen.
Nyligen gick regeringen ut och meddelade att man skjuter till 200 miljoner kronor till solinvesteringsstödet under 2017, och kommer under 2018 att öka budgeten ytterligare till 525 miljoner kronor/år.
Investeringsstöd: 30% av totala kostnaden.

ROT-avdrag

Man kan även göra ROT-avdrag på solcellsanläggningar. Det är dock enbart arbets-kostnaden man kan göra avdrag på, vilket schablonmässigt är 9 % av den totala kostna-den. Man får ej kombinera investeringsstöd och ROT-avdrag.

 

Nu kan du hyra din anläggning genom oss

• Enkelt och smidigt med en fast månadskostnad
• Vi står för service och eventuellt underhåll
• Ingen investeringskostnad

Har du frågor kring vårt solcellspaket eller om leasingavtal? Kontakta oss gärna!

 

Ja, tack - jag vill gärna veta mer om solcellspaket och hur det kan anpassas efter mina behov!