Serviceavtal för fjärrvärme - tryggt och enkelt | Varberg Energi

Serviceavtal - tryggt och enkelt

Du som är ägare till en villa som värms med fjärrvärme kan teckna vårt serviceavtal.

Har du en fastighet och är fjärrvärmekund hos oss kan du teckna ett serviceavtal. Fram till din fastighet är det vi på Varberg Energi som ansvarar för utrustningen. Själva fjärrvärmecentralen hos dig är däremot din egendom och ditt ansvar som fastighetsägare. Genom att kontinuerligt se över och kontrollera fjärrvärmeanläggningen kan du spara både tid och pengar. 

Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda nya former av serviceavtal. Vi kommer då, genom ny mätteknik, kunna övervaka din central på distans. Samtidigt kan vi, kontinuerligt och på ett bättre sätt, mäta hur din central fungerar. Resultatet blir att vi kommer till dig vid behov istället för som nu, en gång om året, och att problem kan upptäckas tidigare och att det blir en ännu bättre tillgänglighet på centralen.

Efter årsskiftet kommer samtliga fjärrvärmekunder att erbjudas de nya serviceavtalen. Vi återkommer med mer information då.

Har du redan tecknat serviceavtal 

Om du redan har ett serviceavtal gäller detta som vanligt fram till nästa omteckning av avtal. 

Reservdelar

Under kontorstid kan vi även erbjuda felavhjälpning på fjärrvärmeanläggningar och vi har reservdelslager till de mest förkommande fjärrvärmeväxlarna. Vår personal är utbildade och erfarna inom området och vi lämnar fasta priser på arbete och material.

Självriskeliminering

I avtalet ingår också en försäkring gällande självriskeliminering. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som kan uppstå i fjärrvärmecentraler. Övre gräns för utbetalning av självrisk är 5 000 kr per skadetillfälle. Försäkringen ingår automatiskt när du tecknar ett serviceavtal på din fjärrvärmeanläggning med oss och gäller ny- och omteckningar efter 2016-03-15.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!