VIVA Rörligt

VIVA Rörligt

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned.

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned. En liten chansning, men som oftast lönar sig i längden. Är elpriset lågt får du ett förmånligt elpris, är priset högt blir ditt elpris högre. VIVA Rörligt är baserat på vårt inköpspris och sätts i efterhand.

Du tecknar VIVA Rörligt på ett år. Strax innan ditt avtal går ut kommer du att få ett nytt VIVA-erbjudande att ta ställning till.

Vill du hellre ha ett rörligt pris som sätts timvis i efterskott, går det också bra. För att teckna ett rörligt timpris och kunna vara aktiv och engagerad i din energianvändning, vänder du dig till vår kundservice.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

Läs om konsumenträttigheter här.