VIVA Bas

VIVA Bas

VIVA Bas är vårt anvisade pris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal.

För våra kunder som inte har ett tidsbundet avtal erbjuder vi VIVA Bas - ett löpande elhandelspris. Det är vårt tillsvidarepris/anvisade pris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal. VIVA Bas följer elmarknaden något lugnare än t ex VIVA Rörligt och ändras därför inte så många gånger per år.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.