VIVA Aktiv

VIVA Aktiv

VIVA Aktiv är ett rörligt timpris för dig som vill vara aktiv och är engagerad i din energianvändning. Vill du ha koll är VIVA Aktiv avtalet för dig.

VIVA Aktiv är ett rörligt timpris som vänder sig till dig som vill vara aktiv och är engagerad i din energianvändning. Vill du ha koll är VIVA Aktiv avtalet för dig. 

Din elmätare registrerar elanvändningen varje timme och eftersom elpriset varierar timme för timme på Nord Pool - den Nordiska elbörsen - kan du också påverka dina elkostnader genom att använda elen de timmar på dygnet när priset är lägre. 

Om du vill minska dina elkostnader med timmätning behöver du följa upp när du använder din el. Om du använder mycket el på timmar med högt elpris kan resultatet bli det omvända. 

På Nordpool - den Nordiska elbörsen- kan du se vad elen kostar olika timmar under dygnet. Välj område Sverige - SE och svenska kronor - SEK. Bor du i Varberg är det elområde SE3 som gäller. Du kan se morgondagens priser omkring klockan 13 varje dag. 

Med hjälp av vår Timvisare kan du se hur mycket energi du använt timme för timme.

VIVA Aktiv är baserat på Nord Pools timspotpris med ett påslag. Kostnad för elcertifikat tillkommer och prissätts månadsvis efter aktuellt marknadspris och gällande kvotplikt.

Vill du teckna VIVA Aktiv och få din el mätt timme för timme kontaktar du vår kundservice. Vi gör en beställning till ditt nätbolag som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning. Tjänsten kostar inget extra. 

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

Läs om konsumenträttigheter här.