Klimatsmart

Vi måste vara rädda om vår jord och om våra resurser. Därför arbetar vi för att ta hand om dem på bästa sätt. Den lilla skillnaden blir stor om vi samarbetar.

Världens resurser är viktiga att behålla. Om de någon dag tar slut kan det vara svårt att få dem tillbaka. Vi på Varberg Energi arbetar aktivt med att ständigt tänka på miljön, både för dig som vår kund men även i vårt dagliga arbete.

Vårt klimattänk

En dag för oss som arbetar på Varberg Energi går alltid i miljöns spår. Vare sig vi skall resa, slänga skräp eller producera el funderar vi alltid på hur det påverkar vårt klimat.

Vad gör vi?

Vi reser alltid klimatsmart...
När vi ska resa försöker vi i största möjliga mån att åka klimatneutralt. Det víll säga, vi tar tåget. Att ta tåget när man reser är nämligen det bästa valet för miljön.

Vi kör miljövänligt...
När vi köper in nya fordon tänker vi alltid på hur de påverkar vår miljö. De flesta av våra bilar går på gas, diesel eller el. De koldioxidutsläpp som kommer från vår transport kompenserar vi med köp av utsläppsrätter. 

Vi säljer VIVA El...
All den el vi säljer kommer från vind och vatten - vi kallar den VIVA. En stor del av elen vi säljer kommer från egen produktion, men visst inköp av ursprungsgarantier görs för att täcka upp resterande volym. Detta innebär att vi alltid kan garantera våra kunder 100 % förnybar el från vind och vatten.

Vi köper utsläppsrätter...
Naturresurser och livsmiljö är inte lätt att värdera och sätta pris på. Men ett sätt att värdera miljön på är utsläppsrätter, där ett pris sätts på utsläppen. Vi kompenserar alltså våra utsläpp genom att köpa utsläppsrätter vilket på sikt kommer att minska utsläppen i världen.

Vi källsorterar och återvinner...
Varje dag källsorterar vi och återvinner allt som går. Allt från våra dagliga sopor till plåtskrot. Med vår sortering och återvinning bidrar vi till minskade utsläpp och en bättre miljö - gör det du också!

Vi återanvänder restvärme...
Varberg Energi köper restvärme från Södra Cell Värö för att producera merparten av den fjärrvärme som distribueras ut till kunderna i tätorten. Energi som tidigare släpptes ut i havet till ingen nytta. Nu har vi dessutom byggt Flisan af Varberg, vårt fliseldade värmeverk nere i hamnen. "Flisan" gör att vi nu klarar av vårt spetsvärmebehov.

Vi använder bara...
Lågenergilampor på vårt kontor och köper enbart 100 % förnybar energi från vår vind och vattenkraft för att lysa upp vår byggnad.

 

Smart energianvändning

 

Det behöver inte vara dyrt, svårt eller besvärligt att använda energi på ett effektivt sätt. En familj på fyra personer som bor i en villa använder cirka 5 000 kWh/år i hushållsel. Av dessa går ungefär 3 000 kWh till husets vitvaror. Belysningen förbrukar cirka 1 000 kWh och nästan lika mycket drar tv och radio. Ett tips är att läsa av elmätaren regelbundet under några veckor och på så sätt få en uppfattning om varför energianvändningen ökar och ibland minskar.

I köket

 • Använd lock på kastruller – locket sparar upp till 80% av energin när vattnet kokar.
 • Att värma upp ugnen drar mycket energi. Om det är möjligt använd ugnen till fler saker samtidigt t ex både matlagning och bakning.
 • Använd kaffekokare, mikrovågsugn och vattenkokare. Vattenkokaren drar en tredjedel så mycket energi som spisplattan.
 • Kontrollera temperaturen i kyl och frys. Rekommenderad temperatur är 5°C i kyl och -18°C i frys.
 • Avfrosta ofta - islager i frysen ökar energiförbrukningen
 • Diska och skölj inte under rinnande vatten. Då är det bättre att använda diskmaskinen.

I badrummet

Varmvatten står för cirka 20% av vår energianvändning. Man använder mellan 75 och 100 liter varmvatten per person och dygn. Så här kan du spara:

 • Bada mindre – duscha istället men kortare. Genom att duscha 5 minuter istället för 15 minuter har du sparat 4,5 kWh.
 • Stäng av golvvärme och handdukstork när de inte behövs.
 • Byt packning på otäta kranar.
 • Byt till snålspolande kranar och duschmunstycke.
 • Installera termostatblandare.

Värme och vädring

Värmen motsvarar cirka 60% av den totala energiåtgången i ett normalhushåll.
Man brukar räkna med en förbrukning på 75–125 kWh/m2 och år. Hur mycket som förbrukas beror till stor del på husets ålder, isolering, inomhustemperatur och vanor. En normal villa använder cirka 10 000 kWh/år. För varje grad du sänker temperaturen sparar du 5% av uppvärmningskostnaden.

 • Vädra klokt – dvs kort och intensivt.
 • Möblera rätt – undvik att placera stora möbler framför elementen eftersom det hindrar värmen från att sprida sig.

I hela bostaden

Att släcka ljuset sparar inga stora mängder energi, det gör däremot skillnad att byta till lågenergilampor eller ännu hellre LED-lampor. De har en lång livslängd vilket gör att kostnaden är väsentligt lägre jämfört med den vanliga glödlampan. Kom ihåg att kasta dina lågenergilampor i rätt återvinningsbehållare. 

Dra ur laddare för t ex mobiltelefon och elverktyg när de inte används för laddning - de förbrukar energi även på tomgång.  

Modern elektronik använder mindre mängd energi. När du köper nya vitvaror välj de med bäst energiklass.