Cirkulär Ekonomi

Cirkulär ekonomi

På Varberg Energi arbetar vi för att hitta smarta lösningar, för vårt samhälle, för oss i vårt arbete och för framtiden. Vi tänker innovativt men också cirkulärt. Cirkulär ekonomi är en del av vår vardag så att säga!

I samband med an vi tog över ägandet av all gatubelysning i Varbergs kommun så uppstod ett behov av att finna en hållbar lösning för byte av 12 000 ljuspunkter. Projektet "Färdigt Ljus" startades och som också ligger helt i linje med den cirkulära ekonomin vi eftersträvar.

Startade med en intern innovation

Genom innovativa idéer bland våra elmontörer kom vi fram till en hållbar lösning där endast en viss komponent byts ut istället för att hela armaturen förkastas och byts ut mot en helt ny.
Vi såg att själva ytterhöljet på gatlampan hade en fortsatt livslängd på ytterligare minst 20 år vilket fick oss att ta beslutet att återanvända denna och konvertera armaturen till LED-belysning.

 

En fantastisk besparing

Bytet till LED-belysning har påbörjats längs med de stora lederna i centrala Varberg. Det är här vi kan göra de största energibesparingarna, cirka 70% mot tidigare. Det är också denna belysning som är i mindre bra skick. Vid årets slut 2018 kommer mellan 1500 och 2000 armaturer att ha bytts ut.

Det finns ett framtida reinvesteringsbehov för ett stort antal stolpar och kablar - vissa av dem är idag 50-60 år gamla - och den energibesparing som görs tack vare bytet till LED bekostar till stor del det här behovet.

Smart plattform och logistik

I samband med bytet till LED-belysning uppstod även behovet av en smart och smidig plattform som erbjöd montörer ett utökat skydd men också ett enkelt sätt att kunna utföra bytet på ett effektivt sätt. Tillsammans med vår befintliga skylift blev TMA-fordonet en bra och praktisk lösning som täckte våra behov i projektet. 

 

 

Genom "projektpackning", där varje pall på TMA-plattformen är uppmärkt med respektive rondells namn och innehåller allt som behövs för bytet av belysningen, blir bytet fantastiskt effektivt och enkelt för våra montörer.

 

 

Andra exempel på cirkulär ekonomi i vår verksamhet


Biogaspanna

Varberg Energi levererar fjärrvärme till VIVAB som används för uppvärmning av avloppsreningsverkets processer och lokaler. Fjärrvärme blir biogas och biogasen blir till fjärrvärme - en slags cirkulär ekonomi.


Återvinning av schaktmassor

Under 2017 återanvände vi ca 3000 ton schaktmassor, som har harpats och återlagts kring marklagda ledningar. Vi har därmed sluppit ta ut nya massor och på så sätt minskat våra transporter.

Inget slängs i onödan

Vi bytte ut några av våra switchar för nyare modeller. Då det inte var något fel på dem utan bara en äldre modell tyckte vi att det skulle kännas gott om någon annan, genom återbruk, kunde få glädje av dem.

Mattias Svahn, enhetschef IT, såg goda chanser till återanvändning och tog kontakt med Peder Skrivares gymnasieskolas utbildning "Data- och kommunikations­teknik". De blev väldigt glada och det kändes naturligtvis oerhört bra att switcharna kunde få komma till fortsatt användning.