Historia

Elektrisk belysning har funnits i Varberg sedan 1902. Våra rötter finns i Varbergs Elverk som sedan 1937 ansvarat för elförsörjning och eldistribution i Varberg.

Varberg Energi AB ägs av Varbergs Kommun genom Varbergs Stadshus AB och våra verksamheter är elnät, gas, fjärrvärme, bredband och IT-tjänster. Varberg Energimarknad AB är ett helägt dotterbolag till Varberg Energi AB och bildades 1996 efter avregleringen på elmarknaden. I detta bolag bedrivs elhandel, elproduktion och naturgashandel.

Beslutet om utbyggnad av naturgas och kabel-tv togs redan 1987 och första steget mot fjärrvärme inleddes 1991. Då byggdes också vårt första vindkraftverk som ett led i ambitionen att tillhandahålla ett brett utbud av miljövänliga energialternativ.

Vår första vattenkraftstation har sitt ursprung i Tvååker Kraft sedan 1914. Vi förvärvade ytterligare vattenkraftstationer i Oskarström 1997 och 2001, vilket var ungefär samtidigt som vi grävde ner vår första fiberoptiska kabel.


Viktiga årtal 


1890    Hugo Gerlach anlägger Varbergs första elverk.
1902    Det första officiella elverket uppförs i Varberg.
1907    Varbergs stad låter Yngeredsfors Kraft AB sköta eldistributionen i staden.
1937    Varbergs stad bildar Varbergs Stads Elverk och tar över eldistributionen i
            egen regi och tar samtidigt över elverksbyggnaden i hamnen.
1964    Elverket köper upp Tvååker Kraft AB.
1988    Vi övergår från förvaltning till bolag - Varberg Energi AB bildas.
             Naturgasen introduceras.
1989    Varberg Kabel AB bildas.
1990    Kabel-tv-utbyggnad på bl a Sörse och Håsten.
1991    Fjärrvärmedistributionen startar i Breared och fjärrvärme levereras från sjukhusets panncentral.
             Vår första vindkraftpark uppförs i Bäckagård, Tvååker.
1995    Vår nästa vindkraftpark uppförs i Utterås, Tvååker.
1996    På grund av avreglering av elmarknaden delas bolaget i två juridiska bolag:
             Varberg Energi AB och Varberg Energimarknad AB.
1996    Bredbandsutbyggnaden i Varberg påbörjas.
1997    Förvärv av vattenkraftstationerna Oskarström Övre och Maredsfors.
1998    Vi bygger tre stycken vindkraftverk i Värö.
2001    Vi blir miljöcertifierade enligt ISO 14001.
            Överföring av restvärme från Södra Cell Värö till Varberg tas i drift.
            Sjukhusets panncentral med tre gaspannor förvärvas av Landstinget i Halland.
             Vi köper vattenkraftstationen Oskarström Nedre, Halmstad.
2004    Ny hetvattengaspanna tas i drift.
            Varbergs stadsnät net@seaside sjösätts.
2005    Varbergs kommun säljer tre närvärmeanläggningar i Tvååker, Träslövsläge och 
            Veddige till Varberg Energi AB. 
            Varberg Energikoncernen blir en del av Varbergs Stadshus AB
2006    I Munkagård, Tvååker tar vi tre stycken vindkraftverk i drift. 
            Ny hetvattengaspanna på 10 MW tas i drift.
2008    Vi blir arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007 och enligt AFS2001:1.
2009    Vi inviger ytterligare två vindkraftverk i Tvååker Norr. 
             Vi bygger en ny närvärmeanläggning i Bua som eldas med biobränsle,
            pellets och briketter. 
            Nu säljer vi 100% förnybar el från vind- och vattenkraft under namnet VIVA.
            Vi driftsätter 10 MW hetvattenpanna som eldas med bioolja.
2010    En ny vindkraftspark uppförs i Gummaråsen.
2013    Värmeverket "Flisan af Varberg" invigs av H.K.H Kronprinsessan Victoria.
2016    Vi bygger Solsidan - Sveriges största solcellspark.
            Som första energibolag i landet blir vi verifierade enligt ISO 26000,
            ett kvalitetssäkringssystem för socialt ansvarstagande.