SKI - Företag 2016

 

LANDETS HÖGSTA BETYG GÄLLANDE Image

IMAGE - Hur företagets varumärke uppfattas

Kunderna inom elhandel och fjärrvärme ger oss landets högsta betyg gällande Image. De tycker att det är enkelt att vara kund hos oss.

 

LANDETS HÖGSTA PRISVÄRDHETSKÄNSLA

PRISVÄRDHET - Upplevd kvalitet i förhållande till pris

Våra elhandels kunder tycker att vi är mest prisvärda i landet. De upplever att det de betalar står sig väl i förhållande till vår service och våra produkter.

 

LANDETS HÖGSTA BETYG GÄLLANDE FÖRVÄNTNINGAR

FÖRVÄNTNINGAR - Vad önskar kunden?

Vi har engagerade kunder, inom elhandel och fjärrvärme, som har landets högsta förvänt-ningar på våra tjänster. Kunderna förväntar sig avtal som passar dem och t ex god service.

 

HÖGT BETYG GÄLLANDE UPPLEVD KVALITET

UPPLEVD KVALITET - Håller vi vad vi lovar?

Våra kunder tycker att vi är riktigt bra på att leverera och hålla dem informerade om det som händer på fjärrvärme- och elhandelssidan.

 

Läs mer om SKI - Svenskt Kvalitets Index