Företaget

Vi finns med dig hela dagen, från det att du sätter på frukostkaffet till dess att du tittar på tv på kvällen och kanske avslutar men en bra bok i sänglampans sken.

Däremellan märker du av oss genom gatubelysningen, när du surfar på internet, värmen i skolan, på jobbet och hemma och genom smidigt fungerande telefoni. Vi finns med dig dygnet runt - för både nyttans och nöjets skull. Dessutom alltid med miljön i fokus.

Vårt företag
Varberg Energi är en energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. Vi är idag 100 anställda och omsätter årligen ca 450 miljoner. Våra verksamhetsgrenar är el, fjärrvärme, naturgas, energitjänster, bredband och internettjänster. Vår omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi. Som elleverantör säljer vi el till dig under namnet VIVA, vilket står för vind och vatten – två rena och förnyelsebara energikällor.

Vi har sedan starten expanderat både med nya verksamhetsgrenar och med nya medarbetare. 1987 började vi bygga kabel-tv nät i Varberg och ungefär samtidigt började vi också bygga ut naturgasledningarna. I början på 90-talet startade vår fjärrvärmeverksamhet och vi uppförde även vår första vindkraftpark. 


Vår vision
Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt. Tolkat för Varberg Energi innebär det att vi siktar mot att vara:

Lokalt förankrade och med VIVA nationellt känt, optimerar vi bidraget till hållbar samhällsutveckling inom energi- och bredbandstjänster.


Vår affärsidé

Med kundens behov i centrum, god etik, affärsmässighet och hög leveranssäkerhet erbjuder vi energi- och bredbandstjänster. Varberg Energi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle med egen förnybar energiproduktion. 

Varberg kommuns vision 2025