Pågående projekt

Har du sett vår personal ute på stan och undrar vad som är på gång? Det här jobbar vi med just nu.

 

Gemensamma projekt

Projektnamn 

Arbete 

Status

Start

Klart

Projektledare 

Träslövsläge
etapp 6

Vi bygger IT och el

Pågår

v 46
2016

Kv 2
2017

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen

Munkagårdsskolan,
Tvååker

Vi bygger IT, el och
fjärrvärme

Pågår

v 45
2016

v 39
2017

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Ö Hamnvägen-
Engelbrektsg, Varberg

Vi bygger IT,
fjärrvärme och el

Pågår

v 20
2016

Kv 4
2018 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Skansgatan
etapp 2, Varberg

Vi bygger IT, el
och fjärrvärme.
Samordning med VIVAB

Pågår

Kv 1
2017

Kv 2
2017

Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Kv Falkenbäck, Varberg

Vi bygger om IT, el och gas

Projektering

Kv 2
2017

Kv 3
2017

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Viskastigen,
Veddige

Vi bygger IT och fjärrvärme

Pågår

Kv 1
2017

Kv 1
2017

Utföraransvarig:
Anders Vastersson

Himle 11:50

Vi bygger IT och el

Pågår

v 17
2017

Kv 3
2017

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen

Spannarp med omnejd

Vi bygger IT och el

Pågår

v 17
2017

Kv 2
2018

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren

Kv Stenen, Tvååker

Vi bygger IT, el och belysning  Pågår

v 15
2017

Kv 3
2017 
Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Belysning: 
Jan-Inge Svensson
Avavägen, Tvååker  Vi bygger IT och el  Projektering  Kv 2
2017

Kv 3
2017

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen
S Gamla Köpstad  Vi bygger IT och el   Pågår v 19
2017
Kv 4
2017 
Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson
Fjärrvärme och Gasprojekt

 

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

Projektledare

Birger Svensson väg/Göteborgsvägen

Vi bygger om gas och fjärrvärme

Pågår

Kv 2
2017

Kv 3
2017

Utföraransvarig:
Anders Vastersson

Smålandsgatan, Varbergs Bostad

Vi bygger fjärrvärme

Pågår

v 21
2017

Kv 3
2017

Utföraransvarig:
Anders Vastersson

Bosgårdsskolan, Tvååker

Vi bygger fjärrvärme

Pågår

v 21
2017

Kv 3 
2017

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Askvägen, Tvååker

Vi bygger fjärrvärme

Pågår

v 21
2017

Kv 3 
2017

Utföraransvarig:
Anders Vastersson

Västra Vallgatan, Varberg Vi bygger fjärrvärme Pågår

v 18
2017

Kv 2 
2017
Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson
Ringvägen, Varberg Vi bygger fjärrvärme Pågår v 23
2017
v 28
2017
Utföraransvarig:
Anders Vastersson
IT-projekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

Projektledare

Göingegården

Anläggning av stadsnät

Pågår

Pågår

Löpande

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström  
Sune Lindgren

Bua, Nybyggnads-
områden

Anläggning av stadsnät

Pågår

Pågår

Löpande

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Träslövsläge
i etapper

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 40
2016 

Kv 2
2017

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Bua Sanddamm, etapp 16

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2017

Kv 3
2017

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson  
Försäljning:
Sune Lindgren

Ekv och Hantverksg, Tvååker

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 23
2017

v 26
2017

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Pilgatan, Trönninge

Anläggning av stadsnät

Pågår

Pågår

Löpande

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:        
Camilla Stjernström 
Sune Lindgren

Veddige, etapp 8

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 2
2017

Kv 4
2017

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Gullberg

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 36
2016

Kv 2
2017

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Ö Derome

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 3
2017

Kv 3
2018

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Vabränna

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 3
2017

Kv 2
2018

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Väröbacka och
Åskloster med
omnejd - Nasarnet

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2017

Kv 2
2018

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Stråvalla,
havssidan

Anläggning av stadsnät

Projektering

v 10
2017

Kv 2
2018

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Rolfstorp

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 19
2017

Kv 3
2017

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Mia Reich

Karl Gustav

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 2
2017

Kv 2
2018

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Kärradal

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 20
2017

v 28
2017

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Elnätsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

Projektledare

Fastarps gång- och cykelbana

Vi bygger om elnät  Projektering Kv 2
2017
Kv 3
2017 
Utföraransvarig:
Sverre Nystuen

Himle, Björkäng Vägkrog

Vi bygger laddinfrastruktur Projektering Kv 2
2017
Kv 3
2017
Utföraransvarig:
Sverre Nystuen
Belysningsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

Projektledare

Himle 11:50

Belysning Pågår  v 20
2017
v 35
2017 
Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Kåsa-Solviken

Belysning Pågår v 20
2017
v 35
2017
Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Limabacka, lekplats

Belysning Pågår

v 17
2017

v 38
2017
Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Påskbergsskogen, motionsslinga

Belysning Projektering

v 23
2017

v 44
2017
Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

V Vallgatan, Varberg

Belysning Pågår v 34
2017
v 42
2017
Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Varberg

Byte av vägbelysningsarmatur till mer energieffektiv belysning Pågår v 16
2017
v 40
2021
Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson
Energiproduktionsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

Projektledare

Tvååker

Installation av ny biobränslepanna  Pågår  Kv 1
2017 
Kv 4
2017 

Utföraransvarig:
Magnus Johansson 

Flisan, Varberg

Installation av ny biogaspanna Pågår Kv 1
2017
Kv 4
2017
Utföraransvarig:
Joachim Örnberg