Frågor & Svar

Ibland är det svårt att hitta det man söker. Här listar vi de vanligaste frågorna, indelade i kategorier nedan.

Klicka på den kategori som passar bäst in på din fråga. Hittar du inte den information du efterlyser, kontakta oss på telefonnummer 0340-62 88 11 eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se.

Allmänna frågor

Jag skall flytta från min bostad, vad bör jag tänka på?
Se över dina avtal med oss. Har du avtal för el, gas, fjärrvärme eller IT? Gör din flyttanmälan på vår hemsida genom att klicka här eller logga in på Mina sidor. Du kan även ringa vår kundservice på telefon 0340-62 88 11 så hjälper vi dig.

Jag skall flytta till ny adress, vad bör jag tänka på?
När du flyttar in i en bostad gör du en anmälan till oss genom att klicka här. Det går också bra att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11.

Jag hittar ej min faktura, vad ska jag göra?
Om du inte hittar din faktura kan du logga in på Mina sidor med hjälp av ditt kund- och personnummer/organisationsnummer där du hittar dina fakturor. Eller så kontaktar du vår kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11.

Ibland är det svårt att förstå vad de olika elorden betyder, finns det någon lätt förklaring på dem?
Ja, klicka här för att se Svensk Energis elordlista. 

Vad innebär årsförbrukning på fakturan?
Årsförbrukningen är den exakta mängd fjärrvärme kunden använt i sin fastighet under föregående år. För el är det den mängd energi som använts under de föregående 12 månaderna.

Jag skall bygga ny villa, vad ska jag tänka på?
El och elnät: 
Kontakta först din elinstallatör (en elektriker med behörighet) som sedan skickar in en föranmälan till oss (länk till för- och färdiganmälan hittar du här och i länklistan) tillsammans med en kopia av din nybyggnadskarta, med fasadmätarskåpets placering inritad. Anmälan om permanent servisledning skall vara oss till handa senast fyra veckor innan tillkopplingsdag. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0340-62 88 45. 

Under uppförandet av din villa behöver du oftast byggström, som din elektriker ansvarar för. Byggströmsanmälan är samma blankett som till den permanenta anläggningen (för- och färdiganmälan). Kom ihåg att kontakta oss på telefon 0340-62 88 11 om du vill teckna ett elavtal även för din byggström.

Fjärrvärme:
Du skall se till att du har en planritning och en tomtkarta som du skickar till oss tillsammans med din installatörs föranmälan. Glöm inte att det är viktigt att få in papprena i tid så att vi kan ansluta dig till fjärrvärme i god tid tills du skall bygga. Kontakta oss på telefonnummer 0340-62 88 31 för att se hur planerna för fjärrvärme ser ut i ditt område. 


IT:
För att få tillgång till net@seaside kontaktar du först vår avdelning för IT-sälj på telefonnummer 0340-62 88 21 för att se om det finns möjlighet för dig att få net@seaside levererat till din villa. 

El

Kan jag välja elhandelsleverantör?
Ja, du kan själv välja leverantör.

Hur gör jag för att teckna ett elavtal?
Under våra tjänster/el på hemsidan finns våra aktuella elpriser. Du är välkommen att kontakta kundservice via mail eller telefon för att teckna ett avtal. Avtalsstarten är den första i kommande månad.

Hur blir jag kund hos Varberg Energi då jag inte bor i nätområdet?
För att bli kund hos Varberg Energi behöver vi uppgifter om din anläggning så som adress, anläggningsid, nätområdesid och beräknad årsanvändning. Kontrollera så att du inte har ett bundet avtal med din nuvarande leveratör innan du väljer att byta. Vill du bli kund hos oss kan du bli det på vår hemsida eller kontakta vår kundservice på telefonnummer 0340-62 88 11. Hör gärna av dig före den 15:e i månaden så kan vi ordna ett byte snabbare.

Hur ska jag gör när jag vill förnya mitt elavtal? 
Ungefär två månader innan ditt avtal upphör skickar vi ut ett brev till dig. Mellan 2-3 veckor innan ditt avtal upphör får du ytterligare ett brev från oss då med avtalserbjudanden.

Hur bestäms elpriset?
För information om elpriset, klicka här

Vad är VIVA El?
När du köper el från oss garanterar vi alltid dig 100 % förnybar el från vind, vatten och sol. Detta kallar vi för VIVA.

Hur går jag tillväga om jag inte är nöjd?
- Följ länken för mer info om din konsumenträtt

Elnät

Kan jag välja nätleverantör?
Nej, det kan du inte. Du blir automatiskt kund hos det elnätsföretag som äger elnätet där du bor.

Vad är det jag betalar för?
Avgiften för elnätet innehåller en fast del (abonnemangsavgiften) och en rörlig del (elöverföringsavgiften). Den fasta delen varierar med säkringens storlek eller den abonnerade effekten. Den rörliga delen varierar med användningen (öre/kWh). 


Kan jag påverka mina kostnader?
- Du kan påverka både den fasta och den rörliga delen av nätavgiften. Du kan sänka din avgift genom att byta till en mindre säkring. Det gör att det maximala effektuttaget minskar och du kanske inte längre kan använda elvärme, diskmaskin, tvättmaskin, dator och tv samtidigt utan att du istället behöver sprida ut användningen. Du kan även sänka elanvändningen och därigenom minska den rörliga kostnaden. 

Hur går jag tillväga om jag inte är nöjd?
- Följ länken för mer info om din konsumenträtt.

Fjärrvärme

Vad använder jag fjärrvärmen till?
Fjärrvärmen använder du när du värmer upp din bostad och ditt varmvatten. Även om du stänger av uppvärmningen under sommarmånaderna kommer du att få en faktura från oss eftersom du även värmer ditt vatten med fjärrvärme.

Kan varmvattnet ta slut?
Nej, det finns obegränsat med varmvatten.

Var kommer fjärrvärmen ifrån?
Fjärrvärmen kommer till största delen ifrån Södra Cell Värö, där vi tar tillvara på restvärme. Räcker inte det till höjer vi temperaturen på fjärrvärmevattnet i vårt nya värmeverk. I värmeverket eldar vi flis.

Hur länge håller en fjärrvärmecentral?
Centralen håller i ungefär 30 år.

Kan jag ansluta mig?
Vi bygger löpande ut och förtätar fjärrvärmenätet. Kontakta gärna våra säljare för mer information om våra utbyggnadsplaner! 
Vi finns på telefon 0340-62 88 31 eller ring direkt till:
Jan Sundquist, telefon: 0340-62 88 39
jan.sundquist@varbergenergi.se
eller
Eva Runevad, telefon: 0340-62 88 86
eva.runevad@varbergenergi.se

Är det krångligt med fjärrvärme?
Nej, fjärrvärme är enkelt. Det tar liten plats – växlaren är ungefär lika stor som ett halvt kylskåp. Dessutom är det tyst – inget som ger höga ljud. Om du vill kan du dessutom teckna serviceavtal – så blir det ännu enklare.

Vad är ett serviceavtal?
Med ett serviceavtal kommer vi hem till dig en gång per år och kontrollerar din fjärrvärmeväxlare. Efter kontrollen får du ett protokoll med upplysning om fjärrvärmecentralens funktion och förslag på eventuella åtgärder. Klicka här för att läsa om kontrollens omfattning.

Vad är det som gör det mer miljövänligt att värma upp fastigheten med fjärrvärme än med el?
Fjärrvärmen kommer till största delen från Södra Cell Värö, där vi tar tillvara på restvärme som annars hade behövt kylas bort.

Energioptimering

Vad är en energideklaration?
När man energideklarerar en byggnad så undersöks det hur mycket energi som används till uppvärmning och varmvatten /m². Målet är att sänka energianvändningen och därmed utsläpp av växthusgaser.

Varför ska jag energideklarera?
Det ger dig tips och råd hur du ska göra för att sänka din energikostnad och bli mer miljösmart.

När behöver jag göra en energideklaration?
När du säljer din villa eller om du är fastighetsägare och hyr ut till hyresgäster eller till verksamhet. Är det en nybyggd villa ska detta göras inom två år efter du flyttat in.

Hur går en energideklaration till?
Certifierade experter från Varberg Energi besöker fastigheten som ska energideklareras och gör en besiktning av denna. Sedan registreras deklarationen hos Boverket och du får då förslag på hur du kan sänka din energikostnad med åtgärder som inom en rimlig framtid betalar sig.

Vad händer om en energideklaration inte görs vid försäljning av en villa?
Köparen kan då själv beställa en energideklaration som sen säljaren får stå för.

Vad händer om jag som fastighetsägare inte gör en energideklaration?
Om du som fastighetsägare inte beställer en energideklaration kan Boverket komma att utdöma vite.

Hur länge är energideklarationen giltig?
För en energideklaration är giltighetstiden 10 år.

Hur gör jag för att beställa tjänsten?
Kontakta oss på Varberg Energi, telefon 0340-62 88 73 eller mail till info@varbergenergi.se.

net@seaside

Vem pratar jag med om leverans av tjänster i nätet?
Du måste prata direkt med den eller de leverantörer du är intresserad att köpa från. 

Vem felanmäler jag till?
Du ska alltid felanmäla direkt till din tjänsteleverantör.

Kan jag ansluta mig?
Ring oss på telefon 0340-62 88 21 så svara vi på dina frågor.

Behöver man skaffa en ny tv för att kunna se på tv via net@seaside?
Nej, men det krävs en digital-tv-box. Anslutningen görs via en HDMI-sladd till tv:n. Har man fler än en tv i hemmet så behövs fler boxar, en för varje tv.

Vad ingår i det kostnadsfria utbudet?
Här ingår SVT1, SVT2, SVT24, SVT Kunskapskanalen, SVT Barnkanalen, SVT1HD, SVT2HD och TV4. De här kanalerna ska enligt Radio- och tv-lagen tillhandahållas kostnadsfritt till alla hushåll i flerfamiljsfastigheter. Vi följer detta upplägg i net@seaside - i andra tv-lösningar kan det finnas andra varianter på vilka kanaler som ingår. Dessa kanaler levereras av Kalejdo.

Gas

Kan jag välja gashandelsleverantör?
Ja, du kan själv välja leverantör.

Kan jag välja gasnätleverantör?
Nej, det kan du inte. Du blir automatiskt kund hos det bolag som äger gasnätet där du bor.

Hur gör jag för att teckna ett gasavtal?
Under våra tjänster/gas finns våra aktuella gaspriser. Du är välkommen att kontakta oss via mail eller telefon för att teckna ett avtal. 

Vind

Till vem vänder jag mig för att köpa andelar i ett vindkraftverk?
- Läs mer om Varbergsvind ekonomisk förening och vindandelar här.