Driftinformation 2512
2019-10-08

Driftinformation för Hela fjärrvärmenätet, Varberg

Vi arbetar för att åtgärda fjärrvärmeavbrottet i Hela fjärrvärmenätet, Varberg. Avbrottet inträffade 08 oktober 2019 10:32 och beräknas vara klart 08 oktober 2019 11:15. Ungefär 3000 kunder berörs av avbrottet.

Typ av avbrott: Oplanerat
Tjänst: Fjärrvärme
Område: Hela fjärrvärmenätet, Varberg
Antal berörda kunder: 3000
Starttid: 08 oktober 2019 10:32
Sluttid: 08 oktober 2019 11:15
Status: Arbete pågår