VIVA Akademien

Tack för din anmälan och välkommen på en innehållsrik och inspirerande eftermiddag på Societén i Varberg den 25 oktober!

Gästföreläsare Gustaf Sundelius
är portföljförvaltningschef på Bodecker Partners. Han har 12 års erfarenhet av energibranschen och har jobbat som fysisk elhandlare, produktionsoptimerare, trader, risk manager och portföljförvaltare inom el, gas, elcertifikat, utsläppsrätter och FX på E.ON och Modity Energy Trading.

 

Gästföreläsare Peter Börjesson
Peter har guidat turister och lokalbefolkning i vår vackra stad sedan 1994. 
’Under stadsvandringar och lokalhistoriska föreläsningar försöker jag alltid lyfta fram människorna bakom byggnader och historiska händelser. Det är gånga tiders Varbergsbor som skapat historien och det vilar på vårt ansvar att förvalta densamma samt föra den vidare till kommande generationer. 
Varbergs äldre historia är en stad som präglas av krig, politisk oro och stadsbränder. Den moderna historien ser en genuin sommarstad som hela tiden utvecklas och är idag en av vårt lands mest expansiva kommuner.’

Vi talar även om Varberg Energi idag, våra visioner, innovationer och framtid. Vi bjuder även på lunch denna dag.

Varmt välkommen!