Gasnät

Gasnät


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till naturgasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Priser

Abonnerad effekt *

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift öre/kWh

1200 kW -

52 500 kr

150,00

4,6

500-1199 kW

34 650 kr

189,00

4,6

150-499 kW

21 000 kr

225,00

4,6

60-149 kW

9 650 kr

280,00

4,6

20-59 kW

6 000 kr

341,00

4,6

10-19 kW

9 450 kr

-

4,6

5-9 kW

7 150 kr

-

4,6

0-4 kW

3 550 kr

-

4,6

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2, 2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad.

 

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Gas
Anmälan för gas skickas till joachim.ornberg@varbergenergi.se

 

Klicka här för att se var gasnätet finns i Varberg.

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, 
ring 0340-62 88 39.