Gasnät

Höjda gasnätsavgifter 

Den 1 oktober 2015 höjde Swedegas, som äger det svenska naturgasnätet, sina gasnätsavgifter mot Varberg Energi och övriga distributörer med 12 %. Varberg Energi kunde tyvärr inte påverka denna prisökning.

Vi gjorde tillsammans med övriga distributörer gjort allt i vår makt för att få Swedegas att ändra sitt beslut. De valde dock att inte lyssna på våra åsikter. Detta innebar att Varberg Energi från och med 2015-11-01 tvingades höja nätavgiften för naturgas med ca 8 %.

Gasnätavgifter 
Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till naturgasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Priser

Abonnerad effekt

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift öre/kWh

1200 kW -

50 000,00

135,00

4,2

500-1199 kW

33 000,00

175,00

4,2

150-499 kW

20 000,00

202,00

4,2

60-149 kW

9 000,00

255,00

4,2

20-59 kW

5 500,00

310,00

4,2

 

10-19 kW

8 700,00

-

4,2

5-9 kW

6 600,00

-

4,2

0-4 kW

3 300,00

-

4,2

Alla priser exklusive moms

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten förFör- och färdiganmälan Gas
Anmälan för gas skickas till jan.sundquist@varbergenergi.se

 

Klicka här för att se var gasnätet finns i Varberg.

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, 
ring 0340-62 88 39.