Gasnät

Höjda gasnätsavgifter 

Den 1 oktober 2017 höjde Swedegas, som äger det svenska naturgasnätet, sina gasnätsavgifter mot Varberg Energi och övriga distributörer med 7 %. Varberg Energi kan tyvärr inte påverka denna prisökning.

Vi har tillsammans med övriga distributörer gjort allt i vår makt för att få Swedegas att ändra sitt beslut. De valde dock att inte lyssna på våra åsikter. Detta innebär att Varberg Energi från och med 2018-01-01 tvingades höja nätavgiften för naturgas med ca 4,5 %.


Gasnätavgifter 

Den totala nätintäkten som Varberg Energi får in från sina nätkunder skall täcka de kostnader som kan härledas till naturgasnätet. Kostnaderna består främst av kapitalkostnad men även drift och underhåll, mät-och faktureringskostnad. Nätmyndigheten kommer sedan årligen att kontrollera att den intäkt nätavgifterna genererar inte är större än vad myndigheten bestämt. 

Priser

Abonnerad effekt *

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kW

Rörlig avgift öre/kWh

1200 kW -

50 000 kr

142,00

4,4

500-1199 kW

33 000 kr

180,00

4,4

150-499 kW

20 000 kr

215,00

4,4

60-149 kW

9 200 kr

268,00

4,4

20-59 kW

5 700 kr

326,00

4,4

10-19 kW

9 000 kr

-

4,4

5-9 kW

6 600 kr

-

4,4

0-4 kW

3 800 kr

-

4,4

 Alla priser exklusive moms.
* Abonnerad effekt (Ab P) bostadsfastigheter samt verksamheter där gas används i produktionen: Årlig energiförbrukning i MWh genom 2, 2. 
Abonnerad effekt (Ab P) för lokaler samt verksamheter: Årlig energiförbrukning i MWh genom 1,9.
Abonnerad effekt kan max uppgå till installerad.

 

För- och färdiganmälan

Här hittar du blanketten för För- och färdiganmälan Gas
Anmälan för gas skickas till jan.sundquist@varbergenergi.se

 

Klicka här för att se var gasnätet finns i Varberg.

Har du frågor gällande, eller önskar prisblad över, Varberg Energis nätavgifter, 
ring 0340-62 88 39.