Prismodell fjärrvärme

Prismodell fjärrvärme

Tillsammans håller vi nere kostnaderna.

Från den 1 januari 2018 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen gäller bara för fastighetsägare (ej privatpersoner) i vårt centrala fjärrvärmenät i Varberg, den gäller inte våra närvärmenät i Bua, Veddige och Tvååker.

Genom en ny prismodell hoppas vi att våra kunder kommer att bidra till ett mer jämnt uttag av fjärrvärmen. Då kan vi på Varberg Energi både undvika dyra produktionskostnader - som blir följden när många vill ta ut mycket värme samtidigt - och även hålla nere våra investeringskostnader i fjärrvärmenätet. Detta leder i sin tur till att vi kan fortsätta hålla våra låga fjärrvärmepriser.

En ny prismodell

Den nya prismodellen består av tre delar, energipris, nätpris och effektpris och innebär att vi sänker det rörliga energipriset, men att nätpriset och effektpriset blir något högre.
 

Prismodellen kommer att vara intäktsneutral, dvs Varberg Energi tjänar totalt sett inte mer, och förändringen ska inte innebära någon kostnadsökning för de flesta av våra kunder. Några kunder kommer att få högre fjärrvärmekostnader och dessa tar vi kontakt med. Andra kunder, med jämnare effektuttag, kommer att få lägre kostnad.
Eftersom vi inför en ny prismodell så kommer vi inte att göra någon prishöjning 2018.

 Energipris - (öre/kWh) olika nivåer sommar och vinter
           
Jan Feb Mars Apr Maj Juni
41,6 41,6 41,6 41,6 25,0 25,0

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
25,0 25,0 25,0 41,6 41,6 41,6

 

 Nätpris
   
Utnyttjad effekt Nätpris (SEK,år)
0-50 kW 900 + 870 x E
50-100 kW 2 400 + 840 x E *
100-200 kW 6 400 + 800 x E
200-400 kW 14 400 + 760 x E
>400 kW 26 400 + 730 x E

E = effekt

Nätpriset räknas fram genom att man tar januari och februari månaders normalårskorrigerade energianvändning. Detta värde divideras sedan med antal timmar under januari och februari aktuellt år för att få fram byggnadens effektbehov. 

Nätpriset justeras årligen i mars.

* Exempel - Nätpris
Om din fastighets effekt är 51 kW blir ditt nätpris: (2 400 + (840x51) ) / 51 = 887 kr/kW.

 

 Effektpris
   
Jan-Dec  (SEK/kW, månad) 58 *

Effektpris räknas fram genom att ta varje månads högsta energianvändning under ett dygn och dividera detta värde med 24 timmar. Effektpriset justeras varje månad.


* Exempel - Effektpris
Om din fastighets högsta dygnseffekt under en månad är 50 kW blir ditt effektpris: 50 x 58 = 2 900 kr.