Prismodell fjärrvärme

Tillsammans håller vi nere kostnaderna.

Från den 1 januari 2018 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen gäller bara för fastighetsägare (ej privatpersoner) i vårt centrala fjärrvärmenät i Varberg, den gäller inte våra närvärmenät i Bua, Veddige och Tvååker. Genom en ny prismodell hoppas vi att våra kunder kommer att bidra till ett mer jämnt uttag av fjärrvärmen. Då kan vi på Varberg Energi både undvika dyra produktionskostnader - som blir följden när många vill ta ut mycket värme samtidigt - och även hålla nere våra investeringskostnader i fjärrvärmenätet. Detta leder i sin tur till att vi kan fortsätta hålla våra låga fjärrvärmepriser.

En ny prismodell

Den nya prismodellen består av tre delar, energipris, nätpris och effektpris och innebär att vi sänker det rörliga energipriset, men att nätpriset och effektpriset blir något högre.
 

Prismodellen kommer att vara intäktsneutral, dvs Varberg Energi tjänar totalt sett inte mer, och förändringen ska inte innebära någon kostnadsökning för de flesta av våra kunder. Några kunder kommer att få högre fjärrvärmekostnader och dessa tar vi kontakt med. Andra kunder, med jämnare effektuttag, kommer att få lägre kostnad.
Eftersom vi inför en ny prismodell så kommer vi inte att göra någon prishöjning 2018.