Pågående projekt

Har du sett vår personal ute på stan och undrar vad som är på gång? Det här jobbar vi med just nu.

Gemensamma projekt

Projektnamn 

Arbete 

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare 

Träslövsläge
etapp 6

Vi bygger IT och el

Pågår

 

v 46
2016

 

Kv 1
2018

 

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen

Munkagårdsskolan,
Tvååker

Vi bygger IT, el och
fjärrvärme

Pågår

 

v 45
2016

 

v 50
2017

 

Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Ö Hamnvägen-
Engelbrektsg, Varberg

Vi bygger IT,
fjärrvärme och el

Pågår

 

v 20
2016

 

Kv 4
2018 

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Skansgatan
etapp 2, Varberg

Vi bygger IT, el
och fjärrvärme.
Samordning med VIVAB

Pågår

 

Kv 3
2017

 

Kv 4
2017

 

Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Kv Falkenbäck, Varberg

Vi bygger om IT, el och gas

Projektering

 

Kv 4
2017

 

Kv 1
2018

 

Utföraransvarig:
Daniel Svensson

Spannarp med omnejd

Vi bygger IT och el

Pågår

 

v 17
2017

 

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Försäljning: 
Sune Lindgren

Kv Stenen, Tvååker

Vi bygger IT, el och belysning  Pågår  

Kv 3
2017

  Kv 1
2018 
  Utföraransvarig:
Sverre Nystuen 
Belysning: 
Jan-Inge Svensson
S Gamla Köpstad  Vi bygger IT och el   Pågår   v 19
2017
  Kv 4
2017 
  Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson
Gödestadvägen Vi bygger fjärrvärme, el och IT Pågår   v 42
2017
  Kv 1
2018
  Utföraransvarig:
Anders Vastersson
Fjärrvärme och Gasprojekt

 

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Birger Svensson väg/Göteborgsvägen

Vi bygger om gas och fjärrvärme

Pågår

 

Kv 2
2017

 

Kv 4
2017

 

Utföraransvarig:
Anders Vastersson

Smålandsgatan, Varbergs Bostad

Vi bygger fjärrvärme

Pågår

 

v 21
2017

 

Kv 4
2017

 

Utföraransvarig:
Anders Vastersson

IT-projekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Göingegården

Anläggning av stadsnät

Pågår

Pågår

Löpande

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström  
Sune Lindgren

Bua, Nybyggnads-
områden

Anläggning av stadsnät

Pågår

Pågår

Löpande

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Träslövsläge
i etapper

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 40
2016 

Kv 4
2017

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Bua Sanddamm, etapp 16

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2017

Kv 4
2017

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson  
Försäljning:
Sune Lindgren

Veddige, etapp 8

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 3
2017

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Per-Olof Johansson 
Försäljning:
Camilla Stjernström

Gullberg

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 36
2016

Kv 4
2017

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Ö Derome

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 1
2018

Kv 4
2018

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Vabränna

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 3
2017

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Väröbacka och
Åskloster med
omnejd - Nasarnet

Anläggning av stadsnät

Pågår

Kv 1
2017

Kv 4
2018

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Stråvalla,
havssidan

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 10
2017

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Stefan Schwank
Försäljning:
Sune Lindgren

Rolfstorp

Anläggning av stadsnät

Pågår

v 19
2017

Kv 4
2017

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Mia Reich

Karl Gustav

Anläggning av stadsnät

Projektering

Kv 2
2017

Kv 2
2018

 

Utföraransvarig:
Gert Bengtsson
Försäljning:
Sune Lindgren

Elnätsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Himle, 11:50

Vi bygger elnät Utförande Kv 4
2017
Kv 4
2017
  Utföraransvarig:
Sverre Nystuen
Belysningsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

 

Start

 

Klart

 

Projektledare

Påskbergsskogen, motionsslinga

Belysning Pågår  

v 23
2017

  Kv 4
2017
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

V Vallgatan, Varberg

Belysning Pågår   v 34
2017
  Kv 4
2017
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Varberg

Byte av vägbelysningsarmatur till mer energieffektiv belysning Pågår   v 16
2017
  v 40
2021
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Brunssparken, Varberg

Belysning Pågår  

Kv 3
2017

  Kv 1
2018
  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson

Sibbarp

Ny belysning Pågår  

Kv 4
2017

 

Kv 1
2018

  Utföraransvarig:
Jan-Inge Svensson
Energiproduktionsprojekt

Projektnamn

Arbete

Status

Start

Klart

 

Projektledare

Tvååker

Installation av ny biobränslepanna  Pågår  Kv 1
2017 
Kv 4
2017 
 

Utföraransvarig:
Magnus Johansson 

Flisan, Varberg

Installation av ny biogaspanna Pågår Kv 1
2017
Kv 4
2017
  Utföraransvarig:
Joachim Örnberg