Entreprenad

Vi erbjuder projektering och utförande inom el-, gas-, fjärrvärme-, fiber- och belysningsinfrastruktur.

Vi jobbar för kommun, företag, bostadsbolag och privatpersoner samt externa arbeten inom våra olika verksamhetsområden. Vi har till exempel jobbat med flera spännande belysningsprojekt. På uppdrag av Statens Fastighetsverk har vi belyst Varbergs fästning på ett effektfullt sätt. Likaså är Strandpromenadens nya belysning mellan Ankaret och Kusthotellet en ljusupplevelse. Båda dessa projekt tillför mycket för både Varbergs egna invånare och för våra turister!

Alla projekt är intressanta för oss! För att få reda på mer och om vi kan hjälpa just er, kontakta någon av oss för mer information.

Om ni skall gräva

Varberg Energi bygger IT och fjärrvärme i hela Varberg kommun, d v s även utanför det område där Varberg Energi AB driver elnätet. Kontakta därför alltid oss innan du gräver i kommunen så att du säkert vet vad som gäller. Begär alltid gratis ledningsutsättning via www.ledningskollen.se.