Installatörer

Registrering för er som elinstallationsföretag

Tänk på att ert företag måste vara registrerat hos elsäkerhetsverket som elinstallationsföretag. Uppge ert företags organisationsnummer om ni jobbar i en kunds elanläggning. Om ni utför elinstallationsarbete i er egen elanläggning ska ni uppge ert auktorisationsnummer (som är ert behörighetsnummer).

Registrera ditt företag på  Foranmalan.nu 

(Vi använder foranmalan.nu för all vår kommunikation rörande anslutningar eller förändringar till vårt elnät.)