För- och färdiganmälan

ELNÄT

För- och färdiganmälan
Färdiganmälan flerbostadshus
Anmälan för elanslutning skickas till tekdok@varbergenergi.se
 

FJÄRRVÄRME

För- och färdiganmälan
Anmälan för fjärrvärmeanslutning skickas till jan.sundquist@varbergenergi.se

 

NATURGAS
För- och färdiganmälan
Anmälan för Naturgasanslutning skickas till jan.sundquist@varbergenergi.se
 
MIKROPRODUKTION
För- och färdiganmälan av mikroproduktion
Anslutning av mikroproduktion - bifogas För- och färdiganmälan

Anmälan för mikroproduktion skickas till tekdok@varbergenergi.se

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.