Avtalsvillkor

EL

Konsument
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument EL 2012 K
Särskilda villkor om anvisat elhandelsföretag 2012 K
Varberg Energimarknads särskilda avtalsvillkor för konsument
Konsumentens rättigheter
Konsumentens kontaktpunkter
Hur konsumenten ska gå tillväga för att lämna klagomål
Om konsumenten ångrar ett tecknat elhandelsavtal
Nya Allmänna avtalsvillkor som gäller from 1 augusti 2015
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument EL 2012 K rev
Särskilda villkor om anvisat elhandelsföretag 2012 K rev
Näringsidkare
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet EL 2012 N
Varbergs Energimarknads särskilda avtalsvillkor för näringsidkare och övriga juridiska personer
Nya Allmänna avtalsvillkor som gäller from 1 augusti 2015
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet EL 2012 N rev
 

ELNÄT

Konsument
Nät 2012 K
Nya Allmänna avtalsvillkor som gäller from 1 augusti 2015
Nät 2012 K rev
Näringsidkare
Nät 2012 N
Nya Allmänna avtalsvillkor som gäller from 1 augusti 2015
Nät 2012 N rev
Högspänning
Nät 2012 H
Nya Allmänna avtalsvillkor som gäller from 1 augusti 2015
Nät 2012 H rev

FJÄRRVÄRME

Konsument
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till konsument
Näringsidkare
Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare

GAS
Konsument
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument GAS 2013 K
Konsumentens rättigheter
Konsumentens kontaktpunkter
Hur konsumenten ska gå tillväga för att lämna klagomål

GASNÄT
Konsument
Allmänna avtalsvillkor för överföring av naturgas till konsument GAS 2013 K

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.
Just nu inga kända störningar.