Vårt klimattänk

En dag för oss som arbetar på Varberg Energi går alltid i miljöns spår. Vare sig vi skall resa, slänga skräp eller producera el funderar vi alltid på hur det påverkar vårt klimat.

Vad gör vi?

Vi reser alltid klimatsmart...
När vi ska resa försöker vi i största möjliga mån att åka klimatneutralt. Det víll säga, vi tar tåget. Att ta tåget när man reser är nämligen det bästa valet för miljön. Genom att välja tåg istället för bil minskade vi koldioxidutsläppen med 19 ton 2009.

Vi kör miljövänligt...
När vi köper in nya fordon tänker vi alltid på hur de påverkar vår miljö. De flesta av våra bilar går på biogas eller biodisel. Vi har även gått en ECO-driving kurs som lärt oss hur man på ett miljövänligt sätt kör sin och företagets bil. Under år 2009 minskade vi koldioxidutsläppen med 41 ton per anställd. De koldioxidutsläpp som kommer från vår transport kompenserar vi med köp av utsläppsrätter. 

Vi är med och stöttar 0 % skräp...
Tillsammans med flera andra aktörer bidrar vi med att göra Varberg till en vackrare och renare plats. Läs mer om 0 % skräp här.

Vi säljer VIVA El...
All den el vi säljer kommer från vind och vatten - vi kallar den VIVA. En stor del av elen vi säljer kommer från egen produktion, men visst inköp av ursprungsgarantier görs för att täcka upp resterande volym. Detta innebär att vi alltid kan garantera våra kunder 100 % förnyelsebar el från vind och vatten.

Vi köper utsläppsrätter...
Naturresurser och livsmiljö är inte lätt att värdera och sätta pris på. Men ett sätt att värdera miljön på är utsläppsrätter, där ett pris sätts på utsläppen. Vi kompenserar alltså våra utsläpp genom att köpa utsläppsrätter vilket på sikt kommer att minska utsläppen i världen. 

Framtida miljöarbeten...

Vi jobbar för miljön i framtiden, därför har vi satt upp långsiktiga verksamhetsmål. Verksamhetsmålen gör att vi arbetar proaktivt och har en god framförhållning när det gäller vårt miljöarbete.

Vi källsorterar och återvinner...
Varje dag källsorterar vi och återvinner allt som går. Allt från våra dagliga sopor till plåtskrot. Med vår sortering och återvinning bidrar vi till minskade utsläpp och en bättre miljö - gör det du också!

Vi återanvänder spillvärme...
Varberg Energi köper cirka 80% av kundernas energibehov för fjärrvärmedistribution från Södra Cell Värö Bruk. Här tar vi tillvara på processförluster av spillvärme som annars skulle gått förlorade.

Vi använder bara...
Lågenergilampor på vårt kontor och köper enbart 100 % förnybar energi från vår vind och vattenkraft för att lysa upp vår byggnad.

Vi energideklarerar vår verksamhet...
För att ha koll på vår energianvändning energideklarerar vi vår verksamhet - gör det du också, bra för plånboken och miljön.

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.
Just nu inga kända störningar.