Rörligt elpris - bra just nu

Rörligt elpris har visat sig vara ett gott val 2012. Aldrig har priserna varit så låga som nu. Medelpriset för juli månad är hittills 63,38 öre/kWh och medelpriset för 2012 är hittills 81,31 öre/kWh, inklusive avgift för elcertifikat och skatter.

De låga priserna beror på god tillgång på vatten i magasinen, kärnkraftsproduktion på god nivå och det allmänna konjukturläget som gör att industrins elanvändning för närvarande inte ligger på toppnivåer. Den svala och regniga sommaren gör också att utsikterna till ett fortsatt lågt rörligt elpris är mycket goda.

Vill du läsa mer om VIVA Rörligt klicka här.

Om du inte har bundit ditt elpris så passa på att teckna ett avtal nu. Kontakta oss på telefon 0340-62 88 11 eller kundtjanst@varbergenergi.se så hjälper vi dig!
| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.