Omtanke ger energi

Överallt finns det eldsjälar som utan egen vinning vill göra skillnad för andra. Vi vill varje år lyfta fram en ny eldsjäl - ett lokalt projekt eller en förening - som arbetar för att hjälpa andra. Tillsammmans vill vi visa att med lust och engagemang går det att uppnå förändringar och ge ett litet bidrag till en bättre livskvalitet. 

Vi kallar vårt bidrag - Omtanke ger energi!

2015 delades gåvan ut till Pride Varberg och HBTQ Sörse som båda arbetar för ett mer öppet samhälle och för allas lika människovärde och rättigheter.

Tidigare mottagare av Omtanke ger energi:

Auschwitz99' - för att de arbetar med frågor som rör demokrati, etik och människovärde och medvetandegör ungdomar i Varberg om konskvenser av rasism och nazism.

Givewatts - för att de skänker solcellsdrivna lampor till skolor i Kenya, som i sin tur sedan lånar ut lamporna till skolbarnen. Att få en lampa gör skillnad - eleverna presterar mer och får högre betyg när de har möjlighet att läsa sina läxor ordentligt och på det sättet får de chans till en bättre framtid.

Frälsningsarmén i Varberg - för deras soppluncher och matkassar, och deras sociala engagemang och stöd till människor som hamnar i en situation där de behöver hjälp.

Nattvandrarna - för att de med sin närvaro på stan’ skapar en bättre miljö för ungdomarna i Varberg.
och
SSRS - Sjöräddningssällskapet i Bua för att de på frivillig basis ställer upp för nödställda
till sjöss.

DHR
– De Handikappades Riksförbund i Varberg för deras arbete med frågor som rör livsvillkoren för personer med rörelsehinder.

Lions - Genom Lions Quest-projektet ’Tillsammans’ arbetar Lions för att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar i Varberg.

Kvinnojouren - för deras arbete mot våld i vardagen.

Almers hus - för att de erbjuder familjer med cancersjuka barn möjlighet till avkoppling i vardagen.


Vi stöttar bland annat även BRIS och Naturskyddsföreningens arbete. Vi tänker på framtiden, gör det du också.  BRIS0053_Banner_stående_sponsor_2016_1510063


Naturskyddsforeningen 300R

Va¦ênfo¦êretag-_WWF_2016-570px

  

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.
Just nu inga kända störningar.