Välj naturgas

Den naturgas som används i Sverige kommer i huvudsak från de danska gasfälten Tyra och Harald i Nordsjön. Naturgasen importeras via en överföringsledning som når Sverige i Klagshamn, strax söder om Malmö.

Naturgasen är ett fossilt bränsle med många fördelar. Vid förbränning ger den inte upphov till utsläpp av svavel eller tungmetaller. Det är en färglös, gift- och luktfri gas som består av 90 % metan. Den reducerar också utsläppen av koldioxid med 25 % per energienhet i jämförelse med olja.

I Varberg används naturgasen av verksamheter som t ex ytbehandlar eller bereder mat. Merparten av gasen används dock fortfarande för fastighetsuppvärmning. Den har även en roll som fordonsbränsle i och med att det nu finns en publik gastankstation i Varberg.

 

| More
Driftinformation Här kan du läsa information om eventuella avbrott eller störningar i våra nät.
Just nu inga kända störningar.